The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

OVERSÆTTELSER TIL OG FRA SVENSK

Professionelle oversættere til og fra svensk

Vi tilbyder ISO 17100 certificerede professionelle oversættelser til og fra svensk, udført af kvalificerede oversættere, der kun oversætter indtil deres modersmål og som behersker deres eget sprog til perfektion. Alle oversættere er sproguddannede, har professionel erfaring indenfor en eller flere specialområder og behersker derfor fuldstændigt terminologien inden for dette eller disse områder.

Autoriseret oversættelse til og fra svensk – bekræftet oversættelse til og fra svensk

The Native Translator tilbyder autoriserede og bekræftede oversættelser til og fra svensk samt 99 andre sprog. Autorisationen eller bekræftelsen effektueres ved at dokumentet påføres et stempel eller, at der medfølger en kort erklæring. Procedurerne for og definitionerne på en autoriseret/bekræftet oversættelse varierer fra land til land. Generelt betyder det, at oversættelsen er udført af en myndighedsgodkendt oversætter. Vores autoriserede oversættelser udføres af certificerede oversættere i hele verden, der er i besiddelse af relevant dokumentation, der akkrediterer deres certificering. Vi leverer det oversatte dokument som en PDF-fil, men hvis det er nødvendigt at modtage originalen, kan der vælges “Oversættelse i papirkopi” ved ordreafgivelsen.

Svenske oversættere specialiserede inden for:

• Teknisk oversættelse
• Økonomisk oversættelse
• Juridisk oversættelse
• Oversættelse af marketing og lokalisering
• Medicinsk og farmaceutisk oversættelse
• Oversættelse af hjemmesider og lokalisering.

Modersmålsprincippet

Modersmålsprincippet er en af hjørnestenene i oversættelse til og fra svensk og vigtigt at tage i betragtning, når du vælger den oversætter, der skal udføre din opgave. Princippet går ud på, at lingvisten altid oversætter til sit modersmål. En indfødt svensk sprogbruger oversætter til svensk, en indfødt dansk sprogbruger til dansk osv. En indfødt sprogbruger er en person, der er født, opvokset og uddannet i det land, hvor målsproget er det officielle sprog.

ISO 17100-certificerede oversættelser til og fra svensk

The Native Translator har som formål at have de højeste standarder i forhold til oversættelseskvalitet. Opfyldelsen af disse kvalitetsmål medførte i 2011 en ISO 17100:2015 certificering (tidligere EN 15038). Disse certificeringer bliver opretholdt gennem regelmæssig auditering udført af en officiel auditeringsmyndighed.
ISO-standarder (International Organization for Standardization) hjælper organisationer med at leve op til bedste praksis i branchen samt sikre, at kundernes behov bliver opfyldt og mere til. Send os en e-mail, hvis der er behov for en oversættelse til eller fra svensk, der skal være i overensstemmelse med ISO 17100-standard.

Fuld fortrolighed

Strengt fortrolig håndtering af alle kundedata og -dokumenter. Vores oversættelseseksperter er forpligtet af strenge fortrolighedsaftaler.

Du kan bestille en oversættelse her

Du kan bestille en professionel oversættelse eller en autoriseret/bekræftet oversættelse til eller fra svensk af dine dokumenter direkte online. Upload dine dokumenter og bestil direkte på vores Opens internal link in current windowoversættelsesportal.

Kontakt og andre spørgsmål

Kontakt os via Opens window for sending emaile-mail hele døgnet, året rundt, hvis du har brug for mere information.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret online-oversættelsesbureau specialiseret i at levere kvalitetssikrede oversættelser til og fra svensk direkte online.