The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionel medicinsk oversættelse af alle typer medicinske dokumenter og tekster. ISO17100-certificeret medicinsk oversættelsesbureau.

 

The Native Translator foretager professionel medicinsk oversættelse af dokumenter og tekster direkte over internettet. Vores medicinske oversættelser udføres af erfarne medicinske fagoversættere med lang erfaring inden for medicinsk oversættelse. De har en dyb fagkompetence og kender terminologien. Med over 50 specialiserede medicinske oversættere kan vi håndtere både store og flersproglige projekter inden for de fleste af lægevidenskabens fagområder.

Medicinsk oversættelse af alle typer dokumenter

Vi oversætter f.eks. doktorafhandlinger, patientjournaler, pakkesedler, brugsanvisninger/manualer til medicinsk udstyr, dokumenter vedrørende kliniske studier, medicinske rapporter, doseringsetiketter, farmakologiske patenter, retsmedicinske protokoller, medicinske lærebøger, medicinske studier, websteder og lægevidenskabelige artikler. Læs mere om medicinsk oversættelse

Kvalitet, du kan stole på

Valget af det rigtige oversættelsesbureau og de rigtige oversættere er afgørende for et godt resultat. Oversætteren skal ud over meget gode sprogkundskaber også have specialistviden om det fagområde, som skal oversættes. Som ordregiver er det trygt at vide, at vi er certificerede og kvalitetssikrer vores oversættelser i alle led.

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte os døgnet rundt på Opens window for sending email e-mail.

Du får dit tilbud og bestiller også din oversættelse her direkte online « Opens internal link in current windowvis tilbud »

The Native Translator er et ISO17100-certificeret oversættelsesbureau, der har specialiseret sig i at levere medicinske fagoversættelser af høj kvalitet direkte over internettet.

Autoriseret oversættelse online

Autoriseret oversættelse af aftaler, eksamenspapirer, kørekort, dåbsattester, vielsesattester, skilsmissepapirer m.m. udføres direkte online. ISO17100-certificeret oversættelsesbureau.