The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

ISO 17100 certificeret spansk oversættelse

Professionelle fagoversættere og statsautoriserede spanske translatøre, spansk - dansk og dansk - spansk oversættelse.

The Native Translator tilbyder professionel oversættelse spansk - dansk og dansk - spansk af enhver form for juridisk, teknisk og medicinsk dokumentation, regnskaber, rapporter, manualer, datablade, firmaprofiler, PR-materiale mv. Vore spanske oversættere og translatører er født og opvokset i Spanien, og udover det har de som minimum en bachelorgrad bag sig.

Juridisk spansk oversættelse

Vi er specialister i juridisk oversættelse og har i mere end 10 år leveret oversættelser til advokatbranchen, politi, domstole, myndigheder, private samt EU-Domstolen. Som statsautoriserede spanske translatører er vi desuden underlagt tavshedspligt. Vi tilbyder også autoriseret dansk til spansk oversættelse af oversættere som er godkendt af det spanske udenrigsministerium.

Teknisk spansk oversættelse

Da teknisk oversættelse kræver høje sproglige kompetencer og teknisk specialviden bliver hver opgave oversat af en højtuddannet oversætter, som er specialiseret inden for netop jeres tekniske fagområde og har spansk som sit modersmål. Vi tilbyder teknisk spansk oversættelse inden for mange forskellige fagområder og brancher, herunder f.eks. bygge og anlæg, energi og miljø, fødevareindustrien, IT- og telebranchen osv.

Medicinsk spansk oversættelse

Oversættelsen af kliniske undersøgelser, medicinske diagnoser, recepter eller læreerklæringer overtages udelukkende af professionelle oversættere, der er uddannet indenfor fagområdet medicin. Vi oversætter også tekster inden for farmakologi.

Modersmålsprincippet

Modersmålsprincippet er en af hjørnestenene i spansk oversættelse og vigtigt at tage i betragtning, når du vælger den oversætter, der skal udføre din opgave. Princippet går ud på, at lingvisten oversætter til sit modersmål. En indfødt engelsk sprogbruger oversætter til engelsk, en indfødt spansk sprogbruger til spansk osv. En indfødt sprogbruger er en person, der er født, opvokset og uddannet i det land, hvor målsproget er det officielle sprog.

ISO 17100 certificeret spansk oversættelse

The Native Translator har som formål at have de højeste standarder i forhold til oversættelseskvalitet. For at opnå disse standarder er vi ISO 17100:2015* certificeret (tidligere EN 15038) og har været det siden 2011. Disse certificeringer bliver opretholdt gennem regelmæssig auditering udført af en officiel auditeringsmyndighed.

ISO-standarder ( International Organization for Standardization) hjælper organisationer med at leve op til bedste praksis i branchen samt sikre, at kundernes behov bliver opfyldt og mere til. Hvis der er behov for en spansk oversættelse, der skal være i overensstemmelse med ISO 17100 standard, send os en Opens window for sending emaile-mail.

Fuld fortrolighed

Strengt fortrolig håndtering af alle kundedata og dokumenter. Vores oversættelseseksperter er forpligtet af strenge fortrolighedsaftaler.

Du kan bestille en oversættelse af dokumenter til og fra spansk her

Du kan bestille en ekspertoversættelse eller en certificeret oversættelse til eller fra spansk af dine dokumenter direkte online. Upload dine dokumenter og bestil direkte på vores Opens internal link in current windowOversættelsesportal.

Kontakt og andre spørgsmål

Kontakt os via Opens window for sending emaile-mail døgnet rundt, hvis du har brug for mere information.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret online-oversættelsesbureau specialiseret i at levere kvalitetssikret spansk oversættelse direkte online.