The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Autoriseret oversættelse til mere end 50 sprog‎!

Bestil en autoriseret, bekræftet oversættelse direkte online

The Native Translator er et ISO17100-certificeret oversættelsesbureau og specialister i autoriserede oversættelser. Vi udfører autoriserede oversættelser til virksomheder, myndigheder og private. En autoriseret oversættelse kan være nødvendig i forbindelse med oversættelse af fx fuldmagter, kontrakter, vielsesattester, eksamensbeviser eller andre dokumenter, der skal anvendes i en officiel sammenhæng. Vi udfører autoriserede oversættelser lavet af professionelle oversættere, der er godkendt af de lokale myndigheder i det land hvor oversættelsen skal bruges.

Hvad er en autoriseret oversættelse?

Ved en autoriseret oversættelse skal det forstås, at oversættelsen er foretaget af en autoriseret translatør. Akkrediteringsprocessen og definitionen af en autoriseret oversættelse varierer fra land til land. Oversættelsen foretages af et underskrevet dokument af en oversætter med godkendte færdigheder i såvel dokumentets oprindelige sprog som det sprog, det skal oversættes til. En autoriseret oversættelse sikrer også en nøjagtig oversættelse af det oprindelige dokument. Det faktum at den er autoriseret, kan angives på oversættelsen med et stempel. 

Statsautoriseret oversættelse i Danmark

Efter lovændring januar 2016 findes den beskyttede titel ”statsautoriseret translatør ikke længere, og Udenrigsministeriet stiller derfor krav om, at enhver oversættelse, udover at være bekræftet af oversætteren, skal være påtegnet af en notar eller af Dansk Erhverv/Dansk Industri, for at kunne blive legaliseret. Oversætteren bekræfter således indholdet af oversættelsen, notaren bekræfter identiteten på oversætteren og Udenrigsministeriet bekræfter at det herefter lever op til de danske regler for en bekræftet oversættelse. Vi udfører derfor autoriseret oversættelse lavet af autoriserede oversættere, der er godkendt af de lokale myndigheder i det land hvor oversættelsen skal bruges.

På 50 sprog i over 50 lande!

Vores autoriserede oversættelser foretages udelukkende af autoriserede oversættere over hele verden, som har alle juridiske rettigheder og dokumenter, der bekræfter deres akkreditering. Bemærk, at i sjældne tilfælde accepteres akkrediteringer af autoriserede oversættere i visse lande ikke af visse andre lande. I henhold til EU's regler skal alle oversættelser udført af en akkrediteret oversætter inden for EU accepteres i alle øvrige medlemsstater.

Procedure for autoriseret oversættelse online

Såfremt du vil have os til at foretage en autoriseret oversættelse, skal du angive det land, hvor oversættelsen skal bruges. Derefter sikrer vi, at der tildeles en oversætter med den nødvendige autorisation. Du vil modtage den autoriserede oversættelse som en scannet fil – har du behov for originalen, kan du blot bede os om den, hvorefter vi sender den med post til dig.

Dokumenter der kan kræve en autoriseret oversættelse:

  • Fødselsattester
  • Eksamensbeviser
  • Vielsesattester
  • Medicinske bemærkninger
  • Identifikationspapirer
  • Finansielle dokumenter m.m.
  • Kontrakter, forhåndsaftaler

Hvis du har behov for en autoriseret oversættelse, modtager du naturligvis en oversættelse af samme høje kvalitet og med samme hastighed som alle vores øvrige kunder. Som et certificeret oversættelsesbureau kan vi garantere vores kunder den højeste standard. 

Nedenfor findes et par eksempler på forskellige krav til autoriserede oversættelser i forskellige lande:

Storbritannien

I Storbritannien er The Institute of Translation and Interpreting, ITI, det organ, som giver en oversætter ret til at certificere oversættelser.
ITI kontrollerer, at oversætterne har egnede sprogfærdigheder og teknisk ekspertise. Instituttet kan gøre medlemmerne ansvarlige ved eventuelle klager.
Oversættelser skal fra tid til anden være ”autoriserede” af forskellige hensyn som f.eks. ved officielle oversættelser for offentlige myndigheder. I Storbritannien har autorisering ingen påvirkning af oversættelsens kvalitet. Den tjener i stedet til at identificere oversætteren og dennes kvalifikationer, så oversætteren bærer ansvaret for oversættelsen. Få mere at vide om Opens internal link in current windowStatsautoriserede engelske oversættelser.

Argentina

I overensstemmelse med lov nr. 20.305 skal oversættelser af offentlige dokumenter (herunder personlige papirer og visse forretningsaftaler) foretages af en af "amtsmyndigheden certificeret oversætter". Dennes segl og underskrift skal derefter vitterliggøres på hvert enkelt dokument af fagforbundet.

Tyskland

Tyske forbundslands-domstole (Landgerichte) har alene myndighed til indenfor deres jurisdiktion at udpege "certificerede oversættere" til skriftlige oversættelser og "edsvorne translatører" til tolkning i officiel/offentlig sammenhæng efter at disse har aflagt prøve eller fremlagt dokumentation for deres faglige egnethed.

Indonesien

I Indonesien betegnes edsvorne oversættere også som "certificeret" eller "autoriseret". De skal have bestået eksamen i juridisk oversættelse fra Indonesiens Universitet (FIBUI) og have aflagt en godkendt fagligt kvalificerende prøve. Herefter tages oversætterne i ed af Jakartas guvernør.

Italien

Såvel de italienske domstole som konsulater har beføjelse til at udpege oversættere, der har aflagt prøve eller har kunnet dokumentere  faglig viden (som regel gennem en universitetsuddannelse) som "officielle oversættere".

Mexico

I Mexico fastlægger regionale myndigheder, f.eks. byretter, i henhold til hvilke retningslinier en oversætter skal aflægge eksempelvis mundtlig og/eller skriftlig prøve for at opnå anerkendelse som "officiel oversætter".

Polen

Det polske justitsministerium fastlægger retningslinjerne for certificerede oversættere, der bliver underkastet en officiel prøve.

Sydafrika

Sydafrikanske certificerede oversættere godkendes af højesteretten efter aflagt prøve, hvor eksaminanden foretager en testoversættelse. Attesteringen af oversættelserne skal derefter ikke bekræftes yderligere (af notar el.l.).

Spanien

Certificerede oversættelser udføres i Spanien af edsvorne oversættere, der har aflagt prøve for det spanske udenrigsministerium.

Sverige

"Kammarkollegiet" er den offentlige myndighed i Sverige, som udnævner tolke og oversættere, der med succes har gennemført en tilsvarende eksamen. Derefter er deres certificerede oversættelser officielt gældende i alle retlige og juridiske offentlige sammenhænge.

USA

Ifølge USAs "Department of Labor, Bureau of Labor Statistics" findes der i USA "ingen almen gyldig certificeringsform, der afkræves en oversætter eller tolk for at udføre offentligt eller officielt arbejde. Der findes dog en lang række test, hvormed arbejdstagerne kan demonstrere deres sprogkundskaber."

Holland

Kun oversættere, som er bekræftet ved ed, anerkendes af den hollandske retsmyndighed, og er berettiget til at foretage certificeret oversættelse af officielle dokumenter, som for eksempel fødsels-/vielsesattester, diplomer, osv.

Belgien

I Belgien skelnes der mellem en oversættelse, som er bekræftet ved ed, og en legaliseret oversættelse. Oversættelser, som er bekræftet ved ed, indeholder oversætterens underskrift og/eller stempel, mens en legaliseret oversættelse også kræver et stempel fra den ret, hvor oversætteren har aflagt ed.

Grækenland

Certificerede oversættelser foretages af en sagfører eller af det græske udenrigsministeriums afdeling for oversættelser. Nogle gange bliver oversættelserne foretaget af individuelle certificerede oversættere, men disse er imidlertid svære at lokalisere.

Norge

Statsautoriserte Translatørers Forening (STF) – Foreningen for regeringens autoriserede oversættere i Norge
Medlemmerne af denne forening har bestået en krævende skriftlig og mundlig eksamen på de pågældende sprog. Denne certificering udgør den højeste norske kvalifikation for oversættelser til og fra norsk af specielle industrispecifikke  tekster. Oversættere, som har denne certificering, er autoriseret af den norske regering til at placere deres stempel og underskrift på dokumenter, sammen med ordene “Certificeret som værende en præcis oversættelse”, og den udgør således en certificeret oversættelse.

Venezuela

I Venezuela er en oversætter, som er certificeret eller bekræftet ved ed (Interprete Publico), til en vis grad autoriseret af Justitsministeriet for interne anliggender. Alle dokumenter fra et fremmed sprog vil kun have en lovlig værdi i Venezuela, hvis det er blevet oversat af en certificeret oversætter.

Fuld fortrolighed

Strengt fortrolig håndtering af alle kundedata og -dokumenter. Vores oversættelseseksperter er forpligtet af strenge fortrolighedsaftaler.

Hvad koster en autoriseret oversættelse oversættelse?

Upload dit dokument på vores oversættelsesportal, så får du svar omgående. Det tager mindre end 1 minut at få oplyst både pris og forventet leveringstid for en autoriseret oversættelse. Du kan bestille en oversættelse og betale med kreditkort online, og du kan bruge følgende betalingsmetoder: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal og Apple Pay.

Har du spørgsmål eller behov for mere information?

Du kan kontakte os døgnet rundt på Opens window for sending emaile-mail, vi forsøger altid at svare indenfor 30 minutter.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau, specialiseret i at levere kvalitetssikret autoriseret oversættelse direkte online.