The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionel svensk oversættelse

The Native Translator er en schweizisk online-oversættelsestjeneste, som er internationalt anerkendt som en af verdens førende oversættelsestjenester med mere end 5000 professionelle oversættere blandt vores ansatte. Vi er specialiseret i skandinaviske sprog og herunder svensk:

Multinationale virksomheder verden over samt vigtige regeringskontorer og Ngo’er vælger The Native Translator til svensk oversættelse samt dansk og norsk oversættelse.

Statsauktoriseret svensk oversættelse - Akkrediteret svensk oversættelse

The Native Translator er i stand til at levere certificerede oversættelser til og fra svensk og 99 andre sprog. Det faktum, at en oversættelse er certificeret eller akkrediteret, vil blive anført på oversættelsen med et stempel eller via et vedhæftet brev.

Akkrediteringsprocesserne og definitionen af en akkrediteret oversættelse varierer fra land til land. Generelt betyder det en oversættelse, der er udført af en officielt anerkendt oversætter. Vores akkrediterede oversættelser er udført af statsautoriserede translatører over hele verden, som har den relevante juridiske hjemmel og de nødvendige beviser, der bekræfter deres akkreditering. Vi leverer det oversatte dokument som en PDF-fil, men har du brug for en original kopi, skal du blot vælge ”oversættelse med papirkopi”, når du bestiller oversættelsen.