The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Tilbud her og nu

Teknisk oversættelse

Erhvervslivet og dets mange markeder og virksomheder globaliseres i stadigt stigende omfang. Dette øger efterspørgslen efter tekniske produktoplysninger på mange forskellige sprog.

Teknisk oversættelse håndteres af specialister som magter at oversætte bl.a. dokumenter, skrevet af tekniske redaktører og forfattere indenfor tekniske og teknologiske fagområder. Nogle af dem omhandler den praktiske anvendelse af videnskabelig og teknologisk viden, andre er instruktioner og vejledninger i, hvordan en bestemt teknologi, maskine eller anlæg fungerer. Tekniske oversættelser kræver en høj grad af faglig viden og beherskelse af de relevante terminologier. Vore teknikoversættere er eksperter på dette område og har styr på fagterminologien.

Vi oversætter bl.a. inden for områderne: flyvning, mekanik, maskiner, elektronik, procesteknologi, telekommunikation, kontorudstyr, medicinsk udstyr, laboratorieinstrumenter, el-værktøj, automation osv.

Få dit personlige tilbud