Bestil din oversættelse online 24/7

Upload dit dokument eller din tekst, og bestil her.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Kontakt os på e-mail, så hjælper vi meget gerne.

Vilkår & betingelser

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Når din ordre er placeret og du har modtaget en ordrebekræftelse ("betaling modtaget") per email, har du accepteret vores vilkår og forretningsbetingelser (se nedenfor).

Hvis du ønsker at annullere dit oversættelsesprojekt eller trækker din ordre tilbage, er du forpligtet til betaling af det indtil dette tidspunkt udførte arbejde. Bemærk venligst at du titræder vore vilkår og forretningsbetingelser når du placerer din ordre hos The Native Translator.

The Native Translator kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab pga. tabt fortjeneste, tabte indtægter, tab af data el.l. i forbindelse med brugen af vores ydelser.

Vilkår og forretningsbetingelser

Ophavsret og originaltekst

The Native Translator håndhæver sine forretningsforbindelser og sit arbejde sammen med og for kunden med størst mulig fortrolighed og anonymitet. Opgaverne uddeles eller outsources således ikke til tredjepart. The Native Translator kan dog i visse tilfælde gøre brug af oversættere, der ikke har indgået kontrakt med The Native Translator (freelance). I så tilfælde vil oversætteren tiltræde en skriftlig  hemmeligholdelsesaftale i forbindelse med projektet.

Det påhviler kunden at sikre sig, at vedkommende har ret og retlig adkomst til den tekst, der skal oversættes. Kunden kan under ingen omstændigheder gøre krav, anfordringer eller erstatning gældende. Kunden kan ikke rejse juridiske eller retlige krav mod The Native Translator for krænkelse af ophavsret i forbindelse med kildetekst eller oversættelse.

Priser og tilbud

The Native Translators tilbud er bindende. Der opstår ingen yderligere omkostninger, medmindre kunden efter udførelsen af det oprindelige tilbud gør brug af yderligere serviceydelser. Pristilbud på scannede PDF eller TIF-filer baserer på den forudsætning, at antallet af ord maksimalt andrager det antal ord, der kan indpasses i download-feltet.

Levering og betaling

Aftaler om leveringsdatoer og andre datoer, der er indgået mellem TNT og kunden er først bindende, når TNT har modtaget den komplette tekst til oversættelse og de eventuelle ændringer i teksten, som kunden har foretaget i denne. Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal hele betalingssummen være indbetalt til TNT før oversættelsen igangsættes. Ved langtidsopgaver eller større tekstmængder kan TNT tilslutte sig specielle aftaler, der træffes om regelmæssig eller ratebetaling.

Levering og betaling

Alle leveringsdatoer eller -frister, der er aftalt mellem The Native Translator og kunden, er først bindende, når The Native Translator har modtaget den komplette tekst, der skal oversættes, inklusive eventuelle ændringer, som kunden efterfølgende har foretaget. Hvis den beregnede leveringstid af en eller anden grund ikke kan overholdes, vil kunden straks blive informeret via e-mail.

Medmindre andet er aftalt, skal det fulde betalingsbeløb for ordren være modtaget af The Native Translator før oversættelsesprocessen påbegyndes. I tilfælde af langvarige ordrer eller længere tekster kan The Native Translator tilbyde særlige kontraktbestemmelser, der giver mulighed for betaling i rater.

I tilfælde af forsinket betaling forbeholder vi os ret til at opkræve rykkergebyrer (1. EUR 10, 2. EUR 25, 3. EUR 50) og morarenter (8% over Nationalbankens officielle udlånsrente). Derudover er kunden forpligtet til at betale retsafgifter og eventuelle advokatsalærer, hvis det er påkrævet med juridisk bistand for at inddrive de aftalte beløb.

Ophavsret til oversættelsen

Rettighederne i forbindelse med oversatte dokumenter, PR og marketingsmateriale til brug for almindelig forretningsmæssig eller erhvervsmæssig formål overdrages af TNT til kunden, når denne har gennemført betalingen. The Native Translator har ingen rettigheder til oversættelserne eller krav til kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt

Fortrolighed og sikker opbevaring af kundens dokumenter

The Native Translator er forpligtet til på intet tidspunkt at videregive oplysningerne i kundens originale dokumenter eller oversættelser heraf til tredjemand, uden kundens skriftlige samtykke.

The Native Translator er ansvarlig for at kundens dokumenter samt kopier heraf og oversættelser samt kopier af heraf opbevares forsvarligt og afleveres på en sikker måde.

Afbestilling

I tilfælde af at kunden annullerer en allerede bestilt og bekræftet ordre, skal kunden enten betale The Native Translator prisen for det allerede udførte arbejde plus evtl. omkostninger til research osv. eller betale The Native Translator et kompensationsbeløb, hvis størrelse aftales mellem parterne. Den allerede færdiggjorte del af arbejdet stilles til rådighed for kunden efter at betalingen er modtaget.

Fremgangsmåde ved klager

Klager i forbindelse med en ordre fra en af parterne skal fremsættes indenfor 30 dage efter ordrens levering. I tilfælde af at der ikke opnåes enighed mellem parterne, er kunden indforstået med, at der tilkaldes en tredje part til afgørelse i sagen indenfor to måneder efter klagens fremsættelse. Tredjepartens afgørelse accepteres endeligt af begge parter.

Skadesløsholdelse

Du accepterer og indvilliger i at skadesløsholde The Native Translator/The Translator Group, dets direktører, medarbejdere og repræsentanter i tilfælde af skader, tab , klager og udlæg, deriblandt rimelige udgifter til advokatbistand mm., der opstår som følge af at du gør brug af The Native Translators/The Translator Group service eller ydelser eller får adgang dertil.

Gældende lov og ret
Adgang til og brug af websitet er underlagt den canadiske føderale lovgivning eller lovgivningen i provinsen Nova Scotia. Enhver retssag eller klage i forbindelse med adgang til eller brug af websitet skal føres i en domstol i Halifax eller provinsen Nova Scotia. Ved tiltrædelse og accept af disse generelle salgs og leveringsvilkår tiltræder du, at enhver klage eller tvist skal behandles af de ovennævnte retlige instanser og at de derved trufne afgørelser og domme er retligt bindende.

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>