Juridisk oversættelse The Native Translator

Juridisk fagoversættelse og autoriserede, bekræftede oversættelser

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

BED OM FLERE OPLYSNINGER

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Juridiske fagoversættelser
 • Erfarne juridiske oversættere
 • Advokatkontorer, juridiske afdelinger, myndigheder og privatpersoner
 • Autoriserede oversættelser til 50 sprog

Kvalificeret juridisk oversættelse mellem 30 sprog, juridisk oversættelse med kvalitetsgaranti.

Juridisk oversættelse omfatter juridiske oversættelse inden for områder som f.eks. forfatningsret, forvaltningsret, privatret, erhvervsret, skatteret, strafferet. Juridisk oversættelse stiller meget store krav til både sprog og stil. Der kræves både korrekt stil og præcision i formuleringer og tekststruktur, og derfor er der til en kvalitetsoversættelse af juridiske dokumenter ikke blot behov for bestemte juridiske formuleringer, men også specifik viden om juridisk sprogbrug.

Mange af vores juridiske oversættere er selv advokater eller jurister

The Native Translator foretager alle former for juridiske oversættelser, som kræver sproglig og terminologisk ekspertise. Alle vores juridiske oversættere er nøje udvalgt og testet for at garantere, at selv meget komplicerede juridiske oplysninger formidles korrekt. En oversætter, som mangler en juridisk uddannelse, kan ofte levere en sprogligt korrekt oversættelse af en juridisk tekst, men samtidigt kan der indsnige sig faglige fejl i teksten. For et godt resultat er det derfor vigtigt, at oversætteren har dybdegående kundskab om retssystemet i det land, hvor sproget der oversættes til, tales og behersker den juridiske terminologi. Samtlige vores oversættere er derfor bekræftede oversættere eller jurister, som desuden har en sproglig eksamen eller alternativt meget stor erfaring som oversætter med speciale i jura.

The Native Translator opfylde de høje juridiske krav

Til juridiske og officielle formål kræves det i flere lande, at oversætteren ved ed sværger, at oversættelsen er den juridiske ækvivalent til kildeteksten, og dette kan ske ved at underskrive og stemple dokumentet eller som i Italien, hvor dette skal bekræftes foran en dommer. Det kan f.eks. handle om bevismateriale og andre offentlige dokumenter. Oftest er det kun oversættere med en særlig certificering, der har ret til at udføre sådanne oversættelser.

Vidt forskellige regler for juridisk gyldighed i forskellige lande

En oversætter, som er specialiseret i juridiske oversættelser eller er advokat i sit land, skal ikke nødvendigvis være en bekræftet eller certificeret oversætter. Til dette kræves en specifik eksamen. Reglerne for, hvordan man oversætter til en juridisk ækvivalent tekst adskiller sig meget fra land til land. Personer, der vil levere bekræftede oversættelser, skal bestå en prøve for at bevise, at de har de nødvendige sprogkundskaber. Bemærk, at det ikke kun er sprogkundskaberne, der testes, men også at oversætteren har en dybdegående erfaring indenfor jura og finans. Læs evt. mere om dette under Autoriseret oversættelse.

 Vi kan f.eks. hjælpe dig med oversættelse af:

 • immaterialret og patenter
 • kontrakter og aftaler
 • korrespondance
 • regnskaber og årsrapporter
 • tekster til juridisk markedsføring
 • ekspertrapporter
 • undersøgelser
 • juridiske og tekniske dokumenter om ejendomshandler
 • lovtekster, grundlovssamlinger, dokumenter i forbindelse med retlige tvister
 • registreringsdokumenter
 • vidnesbyrd og domme
 • licenser
 • voldgiftssager

Modersmålsprincippet er et kvalitetskrav

Modersmålsprincippet er en af hjørnestenene og et kvalitetskrav, når det gælder juridisk oversættelse. Princippet bygger på, at en oversætter skal oversætte til sit modersmål. En oversætter med engelsk som modersmål oversætter til engelsk, en oversætter med dansk som modersmål oversætter til dansk osv. For at anses for at have et sprog som modersmål skal man være opvokset og have gennemført sin uddannelse i et land, hvor sproget er et officielt sprog.

Kvalitetssikret juridisk oversættelse i henhold til ISO 17100

Vi er kvalitetscertificerede siden 2011 og fra 2015 i henhold til den nye ISO-standard, ISO 17100. At være ISO-certificeret betyder, at vi har afholdt omkostninger og udført det store arbejde med at dokumentere og kvalitetssikre alle vores processer – alt fra krav til rekruttering af oversættere til kvalitetssikring af hver individuel oversættelse, vi foretager. Som eksempel kan vi nævne, at vi udelukkende anvender universitetsuddannede professionelle fuldtidsoversættere med speciale inden for jura. Samtlige oversættelser korrekturlæses af en anden oversætter med samme kvalifikationer som den oversætter, der har foretaget oversættelsen. At vi lever op til kriterierne i vores certificering kontrolleres løbende af den organisation, der certificerede os. At vi er et kvalitetscertificeret juridisk oversættelsesbureau betyder også, at vi giver kvalitetsgaranti for de oversættelser, vi foretager.

Fortrolighed og GDPR

Vi garanterer streng fortrolighed vedrørende alle oplysninger, der oplyses til os i forbindelse med opgaver. Hele vores personale, såvel projektledere og oversættere som administrativt personale, er bundet af strenge fortrolighedsaftaler.

Hvad koster en juridisk oversættelse?

Upload dit dokument direkte i vores oversættelsesportal, så får du direkte, på under 1 minut, både pris og forventet leveringstid for en juridisk oversættelse. Du kan bestille oversættelsen og betale med dit kreditkort direkte online. Vi accepterer: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal og Apple Pay.

Har du spørgsmål eller behov for flere oplysninger?

Du kan kontakte os døgnet rundt på e-mail, så forsøger vi at svare inden for 30 minutter.

The Native Translator er et oversættelsesbureau certificeret i henhold til ISO 17100, som har specialiseret sig i at tilbyde kvalificerede juridisk oversættelse og autoriseret/bekræftet oversættelse direkte over internettet.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>