The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Tilbud her og nu

Fortrolighed

Hos The Native Translator beskytter vi dine oplysninger og din integritet.    

Vi lever op til kravene i den europæiske GDPR-forordning, som træder i kraft pr. 25. maj 2018.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?    

Når du udfylder formularerne på vores hjemmeside, får vi visse oplysninger om dig, og disse er nødvendige for at kunne foretage og levere din oversættelse. Vi skal bruge din e-mailadresse, og for at håndtere betalingen vil PayPal eller SaferPay anmode om, at du udfylder deres betalingsformular. De oplysninger, du giver betalingstjenesterne, har vi ingen adgang til, og medmindre du ønsker, at vi sender en original, er e-mailadresse den eneste oplysning, vi har brug for.

Vi anvender de oplysninger, du giver os, på følgende måde:

  • For at udarbejde dit tilbud og levere det oversatte materiale.
  • Vi udleverer udelukkende oplysninger til myndighederne, hvis vi er forpligtet til at gøre det ifølge schweizisk lov. 
  • For at overvåge kundetrafikmønstre, webstedsanvendelse og for at hjælpe os med at udvikle og forbedre webstedet.

Vi beskytter dine oplysninger på følgende måde:     

  • Vi anmoder ikke om flere oplysninger fra dig, end der kræves for at foretage og levere oversættelsen.
  • Vi beskytter dine oplysninger mod uautoriseret anvendelse. Vi følger strenge sikkerhedsforskrifter med hensyn til lagring af de oplysninger, du har betroet os, for at forhindre uautoriseret adgang.  
  • Filoverføsel sker via vores sikre kundesider. Du leverer dine filer direkte via dine kundesider hos os, og oversætterne leverer derefter oversættelserne via deres leverandørsider. Datakommunikationen sker over en SSL-krypteret forbindelse.
  • Vores oversættere og projektledere har underskrevet en bindende fortrolighedsaftale, hvor de accepterer, at ingen oplysninger, som de er kommet i besiddelse af som en del af deres oversættelsesarbejde, kan refereres, reproduceres, kopieres, publiceres eller på anden måde overføres til tredjepart.
  • Alle oplysninger, vi har modtaget fra dig, inklusive navn, adresse, evt. personnummer, IP-adresse, samt de dokumenter, vi har modtaget, slettes fra vores system efter 90 dage.

Kontakt os vedrørende datasikkerhed

Har du mistanke om brud på datasikkerhedsforordningen GDPR, skal du snarest kontakte os via e-mailadressen dataprotection@prologic-corp.ch

Betalingssikkerhed