Autoriseret oversættelse The Native Translator

Bekræftet oversættelse til 30 sprog og ofte med levering inden for 24 timer

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

BED OM FLERE OPLYSNINGER

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Autoriseret og certificeret
 • Autoriseret oversættelse leveret inden for 24 h til 48 h
 • Autoriserede oversættelser med underskrift og stempel
 • Autoriserede og certificerede oversættere for over 50 lande

Bekræftet oversættelse – oversættelser, der accepteres af myndigheder, banker og universiteter

Her kan du bestille en bekræftet oversættelse af tekster og dokumenter, som accepteres af en myndighed eller en organisation i det land, hvor oversættelsen skal bruges.

Du kan bestille en bekræftet oversættelse online

Upload dit dokument i oversættelsesportalen, og på under et minut får du oplysninger om både pris og forventet leveringstid. Vi foretager bekræftet oversættelse af alle typer dokumenter, f.eks. aftaler, attester, domme, kontrakter, kørekort, pas, patenter, dåbsattester, registreringsdokumenter, vielsesattester m.m.

Vi er ISO 17100-certificeret. Det er din garanti for kvalitet

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau, specialiseret i bekræftede oversættelser. Vi foretager bekræftede oversættelser til og fra 80 sprog .

Hvad er en autoriseret oversætter?

Akkrediteringsprocessen og definitionen af en autoriseret oversætter er forskellig mellem landene. En autoriseret oversætter er en officielt godkendt og anerkendt oversætter. I Sverige er det Kammarkollegiet, som autoriserer, i Norge er det Handelshögskolsn i Bergen, men i mange lande, som f.eks. Tyskland og Frankrig er det domstolene, der autoriserer oversættere, mens det i Spanien og Polen er udenrigsministeriet, der er autoriserende myndighed. En autoriseret oversættelse er en kvalitetsgaranti og sikrer, at oversætteren har den kompetence, som kræves for, at oversættelsen er i overensstemmelse med originaldokumentet. I Danmark findes begrebet "statsautoriseret translatør" ikke længere, og i stedet foretages en gyldig autoriseret oversættelse ved, at en oversættelse notarstemples ved byretten og legaliseres (også kaldet en apostille) hos Udenrigsministeriet. At en oversættelse er autoriseret eller bekræftet kan således vises ved, at den er stemplet, men det kan også ske ved at oversætteren direkte i oversættelsen eller i et separat dokument skriver en "kompetencebekræftelse" som f.eks. i England eller USA.

Apostille

Et apostillestempel er en attest, der kan bruges til at bekræfte ægtheden af ​​et dokument, en underskrift, et segl og/eller et stempel på et dokument.

Såfremt du lader The Native Translator oversætte dit dokument, har du i mange lande uden for Danmark ikke brug for en apostille, da vi bestræber os på at anvende oversættere, der er autoriserede i det land, hvor oversættelsen skal bruges. Bemærk, at der som nævnt for f.eks. Danmark kan være krav om en apostille for at vise, at originaldokumentet er ægte, og i så fald skal denne indhentes, inden dokumentet oversættes, idet apostillen også skal oversættes Haag Apostille.

En EU forordning fra 2019betyder, at der kan dispenseres fra legalisering og apostille, hvis der er tale om officielle dokumenter og bekræftede kopier heraf, der er udstedt af en medlemsstats offentlige myndigheder og forevises for en anden medlemsstats offentlige myndigheder.

Bekræftet oversættelse til 80 sprog.

Når du bestiller en bekræftet oversættelse hos os, vælger vi en oversætter, som er autoriseret i det land, hvor oversættelsen skal bruges. Årsagen er. at en bekræftet oversættelse foretaget i ét land ikke accepteres i et andet land, medmindre der medfølger en apostille, og dette endda kun, hvis landet har underskrevet apostille (Haag)-konventionen.

Sådan bekræftes en oversættelse online

Når du bestiller en bekræftet oversættelse, skal du angive, i hvilket land oversættelsen skal bruges. Vi sørger for, at oversætteren har den korrekte akkreditering og sender den bekræftede oversættelse som en scannet fil. Har du brug for originalen, sender vi naturligvis også den, men husk at markere feltet for papirkopi, når du bestiller din oversættelse. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os døgnet rundt på e-mail.

Dokumenter, som kræve en autoriseret oversætter: 

 • Fødselsattester
 • Eksamensbeviser og certifikater
 • Vielsesattester
 • Skilsmissedomme
 • Patientjournaler
 • Identitetspapirer
 • Finansielle dokumenter
 • Kontrakter og aftaler
 • Pas og kørekort
 • Registreringsbeviser

ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau, din kvalitetsgaranti.

Du får naturligvis samme hurtige håndtering, selv om du har brug for en bekræftet oversættelse. Normalt kan vi endda levere bekræftede oversættelser inden for 24 timer. Som et certificeret oversættelsesbureau kan vi garantere vores kunder den højeste kvalitet. Vores kvalitetscertificering stiller krav til de procedurer, vi anvender i oversættelsesprocessen, og sikrer dig, at den leverede oversættelse er korrekt.

Nedenfor eksempler på forskellige krav til autoriserede oversættelser i forskellige lande:

Storbritannien

I Storbritannien er The Institute of Translation and Interpreting, ITI, det organ, som giver en oversætter ret til at certificere oversættelser.
ITI kontrollerer, at oversætterne har egnede sprogfærdigheder og teknisk ekspertise. Instituttet kan gøre medlemmerne ansvarlige ved eventuelle klager.
Oversættelser skal fra tid til anden være ”autoriserede” af forskellige hensyn som f.eks. ved officielle oversættelser for offentlige myndigheder. I Storbritannien har autorisering ingen påvirkning af oversættelsens kvalitet. Den tjener i stedet til at identificere oversætteren og dennes kvalifikationer, så oversætteren bærer ansvaret for oversættelsen.

Argentina

I overensstemmelse med lov nr. 20.305 skal oversættelser af offentlige dokumenter (herunder personlige papirer og visse forretningsaftaler) foretages af en af "amtsmyndigheden certificeret oversætter". Dennes segl og underskrift skal derefter vitterliggøres på hvert enkelt dokument af fagforbundet.

Tyskland

Tyske forbundslands-domstole (Landgerichte) har alene myndighed til indenfor deres jurisdiktion at udpege "certificerede oversættere" til skriftlige oversættelser og "edsvorne translatører" til tolkning i officiel/offentlig sammenhæng efter at disse har aflagt prøve eller fremlagt dokumentation for deres faglige egnethed.

Indonesien

I Indonesien betegnes edsvorne oversættere også som "certificeret" eller "autoriseret". De skal have bestået eksamen i juridisk oversættelse fra Indonesiens Universitet (FIBUI) og have aflagt en godkendt fagligt kvalificerende prøve. Herefter tages oversætterne i ed af Jakartas guvernør.

Italien

Såvel de italienske domstole som konsulater har beføjelse til at udpege oversættere, der har aflagt prøve eller har kunnet dokumentere  faglig viden (som regel gennem en universitetsuddannelse) som "officielle oversættere".

Mexico

I Mexico fastlægger regionale myndigheder, f.eks. byretter, i henhold til hvilke retningslinier en oversætter skal aflægge eksempelvis mundtlig og/eller skriftlig prøve for at opnå anerkendelse som "officiel oversætter".

Polen

Det polske justitsministerium fastlægger retningslinjerne for certificerede oversættere, der bliver underkastet en officiel prøve.

Sydafrika

Sydafrikanske certificerede oversættere godkendes af højesteretten efter aflagt prøve, hvor eksaminanden foretager en testoversættelse. Attesteringen af oversættelserne skal derefter ikke bekræftes yderligere (af notar el.l.).

Spanien

Certificerede oversættelser udføres i Spanien af edsvorne oversættere, der har aflagt prøve for det spanske udenrigsministerium.

Sverige

"Kammarkollegiet" er den offentlige myndighed i Sverige, som udnævner tolke og oversættere, der med succes har gennemført en tilsvarende eksamen. Derefter er deres certificerede oversættelser officielt gældende i alle retlige og juridiske offentlige sammenhænge.

USA

Ifølge USAs "Department of Labor, Bureau of Labor Statistics" findes der i USA "ingen almen gyldig certificeringsform, der afkræves en oversætter eller tolk for at udføre offentligt eller officielt arbejde. Der findes dog en lang række test, hvormed arbejdstagerne kan demonstrere deres sprogkundskaber."

Holland

Kun oversættere, som er bekræftet ved ed, anerkendes af den hollandske retsmyndighed, og er berettiget til at foretage certificeret oversættelse af officielle dokumenter, som for eksempel fødsels-/vielsesattester, diplomer, osv.

Belgien

I Belgien skelnes der mellem en oversættelse, som er bekræftet ved ed, og en legaliseret oversættelse. Oversættelser, som er bekræftet ved ed, indeholder oversætterens underskrift og/eller stempel, mens en legaliseret oversættelse også kræver et stempel fra den ret, hvor oversætteren har aflagt ed.

Grækenland

Certificerede oversættelser foretages af en sagfører eller af det græske udenrigsministeriums afdeling for oversættelser. Nogle gange bliver oversættelserne foretaget af individuelle certificerede oversættere, men disse er imidlertid svære at lokalisere.

Norge

Statsautoriserte Translatørers Forening (STF) – Foreningen for regeringens autoriserede oversættere i Norge
Medlemmerne af denne forening har bestået en krævende skriftlig og mundlig eksamen på de pågældende sprog. Denne certificering udgør den højeste norske kvalifikation for oversættelser til og fra norsk af specielle industrispecifikke  tekster. Oversættere, som har denne certificering, er autoriseret af den norske regering til at placere deres stempel og underskrift på dokumenter, sammen med ordene “Certificeret som værende en præcis oversættelse”, og den udgør således en certificeret oversættelse.

Venezuela

I Venezuela er en oversætter, som er certificeret eller bekræftet ved ed (Interprete Publico), til en vis grad autoriseret af Justitsministeriet for interne anliggender. Alle dokumenter fra et fremmed sprog vil kun have en lovlig værdi i Venezuela, hvis det er blevet oversat af en certificeret oversætter.

Fuld fortrolighed

Strengt fortrolig håndtering af alle kundedata og -dokumenter. Vores oversættelseseksperter er forpligtet af strenge fortrolighedsaftaler.

Hvad koster en autoriseretbekræftet oversættelse oversættelse?

Upload dit dokument på vores oversættelsesportal, så får du svar omgående. Det tager mindre end 1 minut at få oplyst både pris og forventet leveringstid for en autoriseret oversættelse. Du kan bestille en oversættelse og betale med kreditkort online, og du kan bruge følgende betalingsmetoder: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal og Apple Pay.

Har du spørgsmål eller behov for mere information?

Du kan kontakte os døgnet rundt på email, vi forsøger altid at svare indenfor 30 minutter.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau, specialiseret i at levere kvalitetssikret autoriseret , bekræftet oversættelse direkte online.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>