Bestil din oversættelse online 24/7

Upload dit dokument eller din tekst, og bestil her.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Kontakt os på e-mail, så hjælper vi meget gerne.

Miljøpolitik

The Native Translator har ansvaret for effekter af beslutninger og aktiviteter, som påvirker vores miljø. Formålet med denne politik er at beskrive og etablere et grundlæggende og fælles syn i TNT vedrørende vores miljøpåvirkning, herunder håndtering af disse spørgsmål i virksomheden.
TNT's miljøarbejde skal være en del af dannelsen af et stærkt samfund og bidrage til en forstærket rentabilitet og et stærkt varemærke TNT er bevidst om de globale miljøspørgsmål og virksomhedens mulighed for direkte og indirekte påvirkning. Baseret på ovenstående skal vores aktiviteter være kendetegnet ved følgende grundlæggende principper:
TNT
  • driver forretning således, at det tages hensyn til muligheder og risici ud fra et miljøperspektiv,
  • har et tæt samarbejde med kunder og øvrige interessenter i miljøspørgsmål,
  • efterlever i alle forhold gældende lovgivning og regler, samt arbejder for en positiv udvikling på dette område,
  • stræber efter at mindske og forebygge forurening ved alle aktiviteter,
  • foretager et internt miljøarbejde, som medfører fortsatte forbedringer,
  • opfordrer medarbejderne til engagement og bevidsthed.
Muligheder og risici Ved rentabilitets- og risikobedømmelsen i forretningsaktiviteter tages altid højde for miljøaspekter. Dette gælder i særdeleshed al produktudvikling. Samspil med kunder og interessenter I dialogen med kunder og øvrige interessenter er TNT bevidst om, at disse besidder stor viden om egne aktiviteter og disses miljøpåvirkning. En udvikling på miljøområdet sker ud fra gensidig læring og en åben udveksling af oplysninger omkring miljøspørgsmål, hvor initiativ og nytænkning opmuntres. Virksomheden overholder frivillige aftaler, f.eks. The Global Compact, FN's miljøprogram UNEP's finansielle initiativ samt Det internationale Handelskammer, ICC's erhvervsprogram for bæredygtig udvikling. Via virksomhedens miljøarbejde øges kundefordelene og varemærket styrkes. Forebyggelse af forurening TNT arbejder såvel direkte som indirekte for at mindske forurening. Interne aktiviteter Via tydelige miljømål med mulighed for opfølgning medfører det interne miljøarbejde fortsatte forbedringer. Vi bestræber os på udelukkende at arbejde med elektroniske dokumenter for at minimere behovet for papir og træråvarer.
Vores oversættere og projektledere arbejder primært hjemmefra for at reducere miljøpåvirkningen i form af rejser og behov for store opvarmede kontorlandskaber. Miljøbevidsthed Virksomheden opfordrer medarbejderne til engagement og bevidsthed. Alle ansatte indser miljøspørgsmålenes betydning ud fra såvel et rentabilitets- som et samfundsperspektiv. TNT's miljøprofil bidrager til, at virksomheden er en attraktiv arbejdsplads. En levende miljødialog er en naturlig del af de daglige aktiviteter, og miljøet er integreret i al kompetenceudvikling. Miljøkompensation Virksomheden miljøkompenserer via bidrag til MyClimate.

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>