The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau

ISO 17100 er en ISO-certificering specifik for oversættelsesbranchen. Den afløser EN-15038, der var det første forsøg på at etablere en kvalitetsstandard i en lidt ”rodet” branche. Globaliseringen og den store immigrationsbølge i bl.a. Vesteuropa har skabt et meget stort behov for oversættere og oversættelsesbureauer. Hurtig ekspansion er sjældent foreneligt med en fastholdelse af kvalitet, og dette gælder også for oversættelsesbranchen. Behovet for certificering, som ikke kun handlede om administration, men om kvaliteten af oversættelser, blev nødvendig, og ISO 17100 opstod i 2015. The Native Translator var det 7. oversættelsesbureau i Europa, der blev certificeret ifølge de nye standarder. Desværre har mange oversættelsesbureauer valgt ikke at blive certificeret, sandsynligvis pga. de krav, der stilles samt omkostningerne ved en certificering. Man siger, at man ”lever op til kravene i standarden”, hvilket naturligvis ikke er det samme som at være tvunget til at påvise, at det rent faktisk også sker. 

Hvilke krav stilles der til et ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau

I mange henseender følger ISO 17100 den mere kendte ISO 9000-standard. Hvor ISO 9000 er mere generel, så er ISO 17100 meget specifik, selv hvad angår kravene til oversættelsesprocessen. Alt fra valg af oversætter til en bestemt opgave og oversætterens generelle kvalifikationer, til kravene til korrekturlæsning og revision.

ISO 14001 miljøcertificeret oversættelsesbureau

The Native Translator er et meget miljøvenligt oversættelsesbureau, der er fuldstændig CO2-neutralt, og vi lever op til miljøstandarden ISO 14001. Som vi skrev ovenfor, er der forskel på at følge en standard og være certificeret, og vi håber inden for kort tid at kunne meddele, at vi ikke bare lever op til ISO 14001, men at vi også er certificerede i miljøstandarden ISO 14001.