Medicinske oversættelser

Medicinske oversættelsesydelser

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

BED OM FLERE OPLYSNINGER

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Medicinske fagoversættelser
 • Oversættere med medicinsk og farmakologisk ekspertise
 • Medicinske, medicotekniske, farmakologiske og veterinære oversættelser
 • Vi oversætter medicinske tekster til 60 sprog

Medicinske oversættelser er et uundværligt redskab i moderne medicin

Medicinske oversættelser kræver nøjagtighed. Der er få områder, hvor præcision er lige så vigtig, som indenfor det medicinske. Et ændret eller manglende ord fra en læges notat kan have negativ virkning på kvaliteten af den medicinske behandling, og dermed sætte patienters liv på spil, bare for at give et eksempel. 

Men medicinalindustrien er afhængig af oversættelses- og tolkeydelser på mange andre måder, hvis man skal kunne opnå maksimal udnyttelse af potentiale. I en global verden skal både lægemiddelindustrien og leverandørerne af sundhedsfaglige ydelser kunne tilpasse sig til internationale målgrupper. Fra oversættelse af medicinetiketter til tilbud om adgang til sundhedsydelser på alle sprog til folk, der rejser og bor udenfor nationale grænser; oversættelser er et uundværligt redskab i moderne medicin.

Tolkehjælp er essentielt for sundhedsplejen

Patienter har ret til at modtage forståelige forklaringer fra deres læge, uanset hvilket sprog de taler. Flere mennesker lever udenfor deres hjemland, og det giver sproglige udfordringer for klinikker og hospitaler. Tosprogede pårørende eller personale kan ikke garantere en præcis medicinsk oversættelse. De kan tværtimod skabe forvirring, der kan medføre forkerte diagnostiske beslutninger. 

Derfor er professionelle oversættere og tolke blevet vigtige spillere i den sundhedsfaglige industri. I USA anses 8 % af befolkningen for at have begrænsede engelskkundskaber (Limited English Proficient (LEP)). For de mennesker, der taler dårligt engelsk bliver kommunikation en barriere mellem dem og sundhedspersonalet. En barriere, der medfører misforståelser og fysiske skader på patienterne. 

Derudover har et canadisk studie vist, at sprogbarrieren associeres med færre ressourcer til sundhedsuddannelse. Patienter, der ikke er sikre i det engelske sprog, har mindre sandsynlighed for at modtage forbyggende behandling, deltager sjældent i kræftscreeninger og får færre ydelser ift. mental sundhed. I denne kontekst er det at have en professionel tolk til rådighed en essentiel del af mødet med sundhedsvæsenet. Tolke på hospitaler giver specialisterne mulighed for at få patientens fulde sygehistorie og få alle detaljer vedrørende mulige symptomer. Derudover får patienterne mulighed for at forstå deres sundhedstilstand og vil kunne følge deres behandlingsplan korrekt.

Udover at tilbyde tolke til ikke-engelsktalende patienter, hospitaler, klinikker og andre skal de sundhedsfaglige institutioner have en række oversatte dokumentar tilgængelige til patienter med begrænsede engelskkundskaber. Blandt disse dokumenter er de vigtigste:

 • Underskriftsider
 • Information vedrørende udvælgelseskriterier for patienter
 • Patientinformationer/samtykkeformularer
 • Information om gratis tolkehjælp
 • Udskrivningsdokumenter
 • Dokumenter til kliniske forsøg

Disse dokumenter giver patienterne vigtig information, der kan hjælpe dem til at træffe de bedste beslutninger i forhold til deres helbred. 

Lægemiddelindustrien behøver medicinske oversættelser for forsat vækst

Moderne medicin går hånd i hånd med teknologi og innovation. Der udvikles nye behandlinger, medicinsk udstyr og lægemidler hver dag til fordel for mennesker i hele verden. For at gøre dette tilgængeligt for patienter, der taler forskellige sprog verden over, har industrien brug for oversættelsesydelser. 

Alle importerede lægemidler skal have dokumenter oversat for at bliver godkendt af nationale myndigheder. Et lægemiddel anvendt i EU kan blive forbudt i USA, hvis der er fejl i rapporter og dokumenter, der understøtter dets karakteristika. En udeladt ingrediens, forkert konverteret måleenhed eller stavefejl kan gøre et fuldstændigt validt lægemiddel uegnet til mennesker. 

Uden korrekt medicinsk oversættelse kan virksomheder i industrien ikke leve op til lokale bestemmelser. Medicinske oversættelser har en nøgleposition i udviklingen af informationstung dokumentation, som virksomhederne skal udarbejde for at kunne klare sig på markedet.

Oversættere og leverandører af sproglige ydelser arbejder med en lang række dokumenter fra kliniske forsøg, patenter og case reports til protokoller og synopser. De er også ansvarlige for al den information patienterne får i form af:

 • Opbevaringsvejledninger
 • Informationer vedr. indikationer og dosering
 • Bivirkninger
 • Advarsler og forholdsregler
 • Udløbsdato
 • Kontraindikationer
 • Lægemiddelinteraktioner
 • Anvendelseshyppighed

Alle disse oversættelser gør det muligt for lægen at behandle sine patienter med det nyeste indenfor medicin. Der gør det også muligt for patienterne at forstå deres behandling, og hvad der sker med dem.

En lille fejl kan medføre et tillidsbrud mellem læge og patient. Dårlige oversættelser kan sprede panik blandt patienter, der måske misforstår behandlingen, diagnosen eller bivirkningerne ved den medicin, de tager. 

Moderne medicin og forskning er international

Lægers migration har forårsaget mange ændringer indenfor sundhedsvæsener over hele verden. I Storbritannien er 11 % af al personale og 26 % af alle læger ikke-engelske. I de sidst 20 år er der i EU mere end 72.000 læger, der har valgt at arbejde i et andet EU-land, end deres eget. Og i USA er en fjerdedel af alle læger født udenfor de nationale grænser. 

Læger skal lære andre sprog end deres modersmål, når de arbejder i udlandet. Dog er den medicinske terminologi meget specifik, og dette kan være en stor fordel, især i starten. 

Alle medicinske lærebøger, videnskabelige tidsskrifter og forskning skal være tilgængelige for læger over hele verden på deres eget sprog. Oversættere giver alle specialister adgang til information og gør kommunikation mulig og effektiv imellem læger, der taler forskellige sprog.  

På denne måde har alle adgang til nye data på området, og dette garanterer høje standarder på det sundhedsfaglige område. Og endnu bedre, med medicinske oversættelser kan specialister bliver uddannet til de samme standarder over hele verden.

Selvom mange af disse specialister er gode til engelsk, muliggør materiale tilgængeligt på deres eget sprog en bedre indlæring og fuldstændig forståelse af den information, de modtager. 

Det samme gælder for alt personale, der arbejder på hospitaler, klinikker og hos andre leverandører af sundhedsfaglige ydelser. Det er et område, hvor forståelse af en vejledning er essentiel for at kunne give patienterne den bedste pleje. 

Moderne medicin har ingen grænser. Information skal bevæge sig hurtigt for at kunne muliggøre kommunikation mellem multinationale specialistgrupper – både i praksis og forskning. Oversættere gør denne kommunikation mere effektiv. Deres dybe forståelse på området giver en præcision, der er afgørende for at kunne give god patientpleje. 

I den globale æra gør medicinsk oversættelse alt muligt på et område, hvor selv den mindste fejl kan betyde forskellen mellem liv og død. Overlad intet til tilfældighederne, lad The Native Translator levere 100 % nøjagtige oversættelser af medicinske dokumenter. 

Fortrolighed er for os en selvfølge

Vi håndterer ofte meget følsomme oplysninger og er naturligvis altid omhyggelige med at opretholde em meget streng fortrolighed, og det gælder naturligvis også dine dokumenter og tekster.

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte os døgnet rundt på e-mail.

Du modtager dit tilbud og bestiller også din oversættelse her direkte online vis tilbud.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau specialiseret i at levere kvalificeret kvalitetssikret medicinsk oversættelse direkte over internettet.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>