Medicinske oversættelsestjenester

Medicinske oversættelsestjenester online

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

BED OM FLERE OPLYSNINGER

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Medicinske fagoversættelser
 • Oversættere med medicinsk og farmakologisk ekspertise
 • Medicinske, medicotekniske, farmakologiske og veterinære oversættelser
 • Vi oversætter medicinske tekster til 60 sprog

Medicinske oversættelsestjenester til sundheds- og farmakologisektoren

The Native Translators Life Sciences-division er specialiseret i medicinske oversættelsestjenester og omfatter et certificeret team af medicinske lingvister, der oversætter dokumenter til over 100 sprog i forbindelse med internationale kliniske forsøg og lovpligtige fremsendelser på verdensplan. Vi har erfaring med oversættelse af alle typer medicinske og farmakologiske dokumenter på alle verdens sprog. TNT's oversættere har den lovmæssige viden og ekspertise inden for emnet, der sikrer nøjagtige oversættelser af høj kvalitet i enhver fase af produktets livscyklus – fra præ-klinisk til eftermarked. TNT's QA-proces for medicinsk oversættelse er certificeret i henhold til ISO 17100. Siden 2005 har TNT indgået partnerskab med afdelinger for kliniske afdelinger og forvaltningsafdelinger i Fortune 500-virksomheder inden for farmakologi, biotech og medicinske enheder og har leveret lovpligtige oversættelser af høj kvalitet, til tiden og inden for budgettet.

Oversættelse af medicinsk terminologi

Medicinske oplysninger kan ofte indeholde en myriade af kompleks terminologi, og at sikre en nøjagtig oversættelse af dette er altafgørende. Der er kun få andre områder inden for oversættelse, der kan have en så afgørende betydning for liv og død. Af denne årsag er valget af en dokumenteret, respekteret, erfaren professionel sprogudbyder et absolut "must".

Vi har arbejdet med kunder på det medicinske område i mere end to årtier, og vores erfaring dækker alt fra håndtering af medicinske journaler for oversøiske tropper i den engelske hær og til teknisk oversættelse af manualer til komplekst medicinsk udstyr. Som følge af den følsomme natur af meget af vores medicinske arbejde, er vores sikkerhedsprocedurer og forpligtelse til fortrolighed førende i oversættelsesbranchen.

Klinisk validering af medicinske dokumenter

Hvis det kræves af myndighederne kan vi få dine oversatte medicinske dokumenter valideret af læger med licens i målsprogenes lande. Nogle af vores medicinske oversættere har en dybdegående uddannelse i medicin, og nogle er netop selv læger.

Vedligeholdelse af medicinske dokumenter

Visse medicinske dokumenter opdateres jævnligt, op til flere gange om året i visse tilfælde. Dette er især tilfældet for manualer til medicinske enheder, IFU'er og dokumenter om kliniske forsøg, som f.eks. informerede samtykker og kliniske protokoller. For at sikre en hurtig leverance og en omkostningseffektiv oversættelse af opdateringer vedligeholder vi "translation memories" for alle oversatte dokumenter. Ved at anvende translation memories kan vi fastslå nøjagtigt, hvad der er ændret siden den seneste version blev publiceret, og kun oversætte det nye materiale og ændringerne.

Eksempler på medicinske dokumenter, vi arbejder med, omfatter:

 • Direktiver om medicinsk udstyr
 • Lægemidler
 • Spørgeundersøgelser til medicinsk research
 • Dokumentation af kliniske forsøg
 • Patientjournaler
 • Formularer til patientsamtykke
 • Brochurer med patientoplysninger
 • Medicinske journaler
 • Farmakologisk research, rapporter og uddannelsesmanualer
 • Medicinske breve
 • Eksperimentelle data
 • Sundhedsbrochurer
 • Medicinske meddelelser
 • Medicinsk emballage og mærkning
 • Produktkarakteristika (SPC'er)
 • Lovpligtig dokumentation

Kvalitetsgaranti på alle vores oversættelser

Historisk set har The Native Translator indtaget en førende rolle blandt Europas medicinske oversættelsesbureauer, når det gælder certificering. Virksomheden var et af de første oversættelsesbureauer, som blev kvalitetscertificeret allerede i 2011. Udover ISO 17100 lever vi også op til kravene i miljøstandarden ISO 14001 og standarden for informationssikkerhed og fortrolighed, ISO 27001 og er PCI Security Standards certificerede. Læs mere om vores certificeringer.

Fortrolighed

Vi har en bred kundebase af internationale medicinalselskaber, advokat- og revisionsbureauer, så vi har stor erfaring med at håndtere fortrolighedsbegrænsede oplysninger. Som kunde hos The Native Translator, kan du altid være sikker på, at vi håndterer dine dokumenter i fuld fortrolighed, og at vi følger kravene i ISO 27001, som håndterer dokumentsikkerhed. Vi underskriver gerne separate fortrolighedsaftaler for de opgaver, der kræver det.

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte os på e-mail.

Du kan få dit tilbud på under 1 minut og bestille din oversættelse her direkte online vis tilbud.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau specialiseret i oversættelse af medicinske tekster og dokumenter.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>