Tekniske oversættelser til og fra fransk

Tekniske specialistoversættelser til og fra fransk

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

KONTAKT OS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Tekniske fagoversættelser
 • Modersmål oversættere med teknisk uddannelse
 • Moderne terminologistyring med CAT
 • Alle slags tekniske oversættelser til 60 sprog

Vores tekniske oversættelser til og fra fransk er foretaget af erfarne tekniske specialistoversættere

Vores oversættelse af tekniske ekster til og fra fransk spænder over en lang række fagområder, hver med en specifik terminologi. Terminologiens udvikling og nye fagområder stiller store krav til vores oversætteres specialistfærdigheder. Dette, kombineret med et højt niveau af lingvistisk ekspertise (vi bruger kun modersmålsoversættere), sikrer også den høje kvalitet af vores tekniske specialistoversættelser til og fra fransk.

Vi kan klare alt inden for teknisk oversættelse til og fra fransk

Teknisk oversættelse er et vidt begreb, der i bund og grund dækker over oversættelse af enhver form for tekniske fagdokumenter. Vi har mange kunder inden for energisektoren og IT- og teknologibranchen, men kan også levere tekniske oversættelser til alt lige fra bilbranchen og fødevareindustrien til bygge- og anlægsvirksomheder. Kort sagt klarer vi enhver form for teknisk oversættelse til og fra fransk.

Vi blandt andet tilbyde teknisk oversættelse til og fra fransk af:

 • brugervejledninger
 • installationsvejledninger
 • projektbeskrivelser
 • rapporter og undersøgelser
 • sikkerhedsdatablade
 • system- og produktbeskrivelser
 • tekniske manualer
 • tekniske specifikationer.

Hos The Native Translator tilbyder vi oversættelse til og fra fransk direkte i InDesign.

Herved sparer du udgiften til efterfølgende ny grafisk opsætning af magasinet eller brochuren, da vi tilpasser tekst og formuleringer til brochurens eller magasinets layout og tekstomfang. Ved at arbejde med teksten direkte i InDesign sikres det, at teksten med det samme tilpasses layoutet, eksempelvis hvis teksten skal spille sammen med billeder og grafikker.

Vi bruger oversættelsesværktøjer

Vi anvender den nyeste teknologi indenfor oversættelsesbranchen for at sikre, at vi kan levere korrekte og professionelle oversættelser. Det, der kaldes computerstøttet oversættelse, foretages ved hjælp af forskellige CAT-værktøjer (Computer Aided Translation) og hjælper os med at kortlægge og lagre vores kunders specifikke ønsker til terminologi og intern eller ekstern sprogbrug ved tilbagevendende opgaver. Disse værktøjer, som også omfatter termdatabaser og såkaldte oversættelseshukommelser, hvor tidligere oversatte tekster kan gemmes som referencemateriale, hjælper os med at sikre, at oversættelserne bliver konsekvente, opdaterede I henhold til den nyeste fagterminologi og anvendelse af visse ord og udtryk, som kunden foretrækker på et specifikt sprog.

Hvad er fordelene ved et oversættelsesværktøj?

 • Bedre kvalitet
 • Kortere leveringsfrister
 • Billigere oversættelser (besparelser ved genbrug)
 • Ensartet terminologi
 • Ensartet sprog (genbrug af oversatte segmenter)
 • Adgang til at søge i oversættelseshukommelser og termbaser

Teknisk oversættelse mellem fransk og mere end 60 sprog

Her er nogle af de sprog, vi oversætter juridiske dokumenter til og fra fransk: arabisk, bosnisk, bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, farsi, finsk, græsk, hindi, islandsk, irsk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, kroatisk, kurdisk, lettisk, litauisk, maltesisk, montenegrinsk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk.

Fortrolig behandling af oplysninger, data og indhold

GDPR ændrede i 2018 den måde, som mange håndterede personoplysninger på, men det er ikke blot personoplysninger, der skal behandles strengt fortroligt. Industrispionage er i dag hverdag, og resultatet af mange års forsknings- og udviklingsarbejde kan nemt ødelægges, hvis følsomme oplysninger ikke håndteres ansvarligt. Vi lever op til meget høje krav til informationssikkerhed og følger retningslinjerne i ISO 27001.

Kvalitetssikret teknisk oversættelse til og fra fransk ISO 17100

Historisk set har The Native Translator indtaget en førende rolle blandt Europas tekniske oversættelsesbureauer, når det gælder certificering. Virksomheden var et af de første oversættelsesbureauer, som blev kvalitetscertificeret allerede i 2011. Udover ISO 17100 lever vi også op til kravene i miljøstandarden ISO 14001 og standarden for informationssikkerhed og fortrolighed, ISO 27001 og er PCI Security Standards certificerede. Læs mere om vores certificeringer.

Du kan bestille en oversættelse af tekniske dokumenter til eller fra fransk her

Du kan bestille en oversættelse af tekniske dokumenter til eller fra fransk direkte online. Upload dine dokumenter og bestil direkte på vores oversættelsesportal.

Kontakt og andre spørgsmål

Kontakt os via e-mail hele døgnet, året rundt, hvis du har brug for mere information.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret teknisk oversættelsesbureau med speciale i oversættelse af tekniske tekster og dokumenter til og fra fransk.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>