The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Juridisk oversættelse i København

Juridisk oversættelse i København

The Native Translator tilbyder juridisk oversættelse til advokatkontorer i København og andre steder i landet. Da jura er et kulturafhængigt emneområde, bliver den juridiske oversættelse betragtet som værende et af de mest udfordrende specialeområder. Den kombinerer kreativiteten ved en litterær oversættelse med den terminologiske præcision ved en teknisk oversættelse. Problemer i juridisk oversættelse kan forekomme, problemer som skyldes det særlige juridiske sprogbrug, forskelle mellem juridiske systemer og de regionale forskelle i juridisk terminologi.

Arbejdet med at oversætte en juridisk tekst til et fremmedsprog er derfor overstrøet med mange forhindringer, og derfor bør kun professionelle og specialiserede oversættere oversætte juridiske dokumenter og videnskabelige skrifter. De fleste former for juridiske skrifter, og kontrakter i særdeleshed, søger at opstille klart definerede rettigheder og pligter for visse individer. Det er af yderste vigtighed at sikre en præcis oversættelse af disse rettigheder og pligter i oversættelsen.

Juridisk oversættelse kan også beskæftige sig med patenter, certifikater, beediget skriftlige vidneudsagn, formueforvaltningspapirer, testamenter, aktieselskabsvedtægter, dokumenter i forbindelse med retssager, immigrationspapirer, ejendomspapirer og bilag i forbindelse med bevismateriale. De risici, som er forbundet med at hyre en oversætter, som ikke er specialiseret i juridisk oversættelse kan indebære, at et afsnit i en kontrakt bliver fejloversat. Dette kan medføre retssag.

The Native Translator har stor erfaring med juridisk oversættelse i København specifikt og har arbejdet med juridisk oversættelse i forbindelse med utallige fusioner og opkøb såvel som i forbindelse med et stort antal erhvervsejendomshandler.

The Native Translator er et online oversættelsesbureau, og en del af det schweiziske The Translator Group, som er certificeret både i overensstemmelse med den europæiske EN 15038 såvel som den nordamerikanske CAN/CGSB 131.10. Vi tilbyder finansoversættelser og juridisk oversættelse i København og andre steder i landet.