ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

BED OM FLERE OPLYSNINGER

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Oversættelse af dokumenter
 • Medicinske, juridiske, finansielle og tekniske dokumenter
 • Autoriserede oversættelser med underskrift og stempel
 • Alle slags oversættelser til 60 sprog

Vi har over 20 års erfaring i at levere pålidelige og solide oversættelser.

Hos The Native Translator tror vi på, at fremragende projektledelse er grundlaget for oversættelse af høj kvalitet. Vi har ansat nogle af de bedste projektledere i verden. Deres enorme erfaring sikrer, at de kan yde fornuftig vejledning og effektivt styre dit projekt fra start til slut.

I samarbejde med dig vil de få klarlagt dine krav. Derfra udvikler de en arbejdsproces, som sikrer, at du får opfyldt dine nøjagtige behov, og at de aftalte deadlines overholdes. De sørger så for at koordinere dit team og holder dig informeret under hele processen.

The Native Translator er et oversættelsesbureau certificeret både i overensstemmelse med ISO 17100:2015/Amd:2017 så vel som ISO 20771:2020.

Fagoversættelse og autoriseret oversættelse af følgende typer dokumenter:

 • Juridiske dokumenter: Vi oversætter ansættelsesaftaler, code of conduct, overenskomster og kontrakter, domme og lovtekster, produktgarantier, licensaftaler, vedtægter, skøder samt fremtidsfuldmagter og testamenter.
 • Finansielle dokumenter: Årsregnskab, selvangivelser, årsopgørelser, og andre finansielle dokumenter. Vi tilpasser os dine specifikke oversættelsesstandarder (terminologi, stil, formatering) for at sikre, at du modtager kvalitetsoversættelser, og at dine tekster blir forstået af din modtager.
 • Medicinske tekster: Disputatser, indlægssedler, medicinske undersøgelser, videnskabelige artikler, patientjournaler og medikotekniske brochurer. Vi er ISO 17100-certificerede og specialiserede i medicinsk og medicinsk-teknisk oversættelse.
 • Teknisk dokumentation: Brugsanvisninger, datablade, patenter, serviceinformation og tekniske brochurer. Vi behersker den specifikke terminologi til målrettet at oversætte dine tekniske tekster til og fra 60 sprog.

Du kan forvente, at hele oversættelsesprocessen forløber i disse fastsatte faser:

1. Forståelse af dit projekt

Vi gennemanalyserer dine filer, tager sprogvanskeligheder, målgruppe, indlagt grafik, kodning og filopbygning i betragtning og giver et tilbud på hvert element og laver en anslået tidsplan for processen.

2. Projektledelse

Du vil få tilknyttet en dedikeret projektleder, som vil samarbejde med dig for at udvikle og lede processen og styre tidsplanen for hvert af dine projekter. Din projektleder vil udvælge det mest passende oversætterteam med specialviden og erfaring inden for din sektor.

3. Oversættelse

Din projektleder vil udvælge certificerede, modersmåloversættere og sørge for, at eksisterende oversættelsesprogrammer vil blive brugt. Endvidere vil de sørge for, at alle dine ordlister og sproglige termer bliver brugt som referencemateriale. Dette fremmer nøjagtighed, sammenhæng og er tids og pengebesparende.

4. Redigering

The Native Translator vil udnævne en uafhængig, indfødt sprogbruger til hvert sprog, som kontrollerer nøjagtigheden og overensstemmelsen i vores oversættelser.

5. Gennemsyn

Din projektleder vil udvælge flere lingvister med specialviden inden for din branche til grundigt at gennemlæse dine oversættelser. De vil kontrollere læsbarhed, overensstemmelse, stil og egnethed til den kultur, som dine lande og områder repræsenterer.

6. Formatering

Måske skal dine filer ændres eller omformateres, så de er kompatible til din hjemmeside. Vores interne Design og Desktoppublishing team sikrer, at du får produkter af højeste kvalitet i mange slags filer og formater.

7. Korrekturlæsning

I samarbejde med dit lingvistteam inden for dit specialområde sørger din projektleder for, at alle dine filer og dokumenter er uforkortede, visuelt korrekte og overensstemmende i alle design og stilarter, og at de matcher de originale formater.

Oversættelse med kvalitetsgaranti ISO 17100

Vi har opnået den internationale standard ISO 17100 for oversættelsestjenester og er derfor underlagt streng kvalitetskontrol af oversættelser og andre tjenester. Som en del af kvalitetssikringsprocessen skal vi opfylde kvalitetsprincippet "fire øjne", dvs. alle oversættelser skal korrekturlæses, revideres og færdiggøres af en uafhængig sekundær oversætter med kvalifikationer i det relevante emneområde.

Fortrolighed og datasikkerhed - en selvfølge!

Vi håndterer ofte særdeles følsomme informationer og er naturligvis altid meget omhyggelige med at opretholde streng fortrolighed. Alle vores ansatte er bundet af fortrolighedsaftaler og vores platform beskytter dine filer og dine data, så de holdes helt sikre og fortrolige.

Hurtigt svar – over hele verden

Vores globale aktiviteter (afdelinger i Europa, Asien og Amerika) sikrer, at mindst én afdeling altid er klar til at svare på din forespørgsel døgnet rundt. Vi garanterer levering af et bindende tilbud inden for en time efter modtagelse af dine dokumenter.

Kontakt

Kontakt os via e-mail når som helst (døgnet rundt), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Anmod om et tilbud, og bestil din oversættelse online her vis tilbud.

The Native Translator er et oversættelsesbureau certificeret i overensstemmelse med ISO 17100, der har specialiseret sig i at levere oversættelser af høj kvalitet online via internettet.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>