Autoriseret ukrainsk oversættelse

Ukrainsk akkrediteret oversættelse

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

BED OM FLERE OPLYSNINGER

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Autoriseret og certificeret
 • Autoriseret oversættelse leveret inden for 24 h til 48 h
 • Autoriserede oversættelser med underskrift og stempel
 • Autoriserede og certificerede oversættere for over 50 lande

Ukrainsk oversættelse notariseret i Ukraine og accepteret af ukrainske myndigheder og domstole.

I Ukraine findes ikke et autorisationssystem, der modsvarer det danske med en offentlig autorisation. I stedet notariseres oversættelser, som f.eks. skal anvendes i offentlige sammenhænge, dvs. for myndigheder og domstole, og i forbindelse med kommercielle kontrakter og aftaler. 

Notariserede oversættelser mellem dansk og ukrainsk

Notarisering betyder, at et anerkendt oversættelsesbureau lader en notar stemple dokumentet og dermed attestere, at oversættelsen er udført af en kompetent oversætter. 

Vi stiller notariserede oversættelser mellem dansk og ukrainsk, ukrainsk og dansk samt mellem ukrainsk og yderligere 30 sprog til rådighed. Til forskel fra en dansk autoriseret oversættelse, som normalt udelukkende foretages på det finansielle og juridiske område, så kan en notariseret oversættelse foretages inden for alle fagområder.

Vi samarbejder med en notar i Kiev, og kan derfor levere notariserede ukrainske oversættelser inden for 1-2 dage – ukrainske oversættelser som accepteres af myndigheder og domstole.

Fagoversættelse og autoriseret oversættelse til og fra ukrainsk af følgende typer dokumenter:

 • Juridiske dokumenter: Vi oversætter ansættelsesaftaler, code of cunduct, overenskomster og kontrakter, domme og lovtekster, produktgarantier, licensaftaler, vedtægter, skøder samt fremtidsfuldmagter og testamenter til og fra ukrainsk.
 • Finansielle dokumenter: Årsregnskab, selvangivelser, årsopgørelser, og andre finansielle dokumenter. Vi tilpasser os dine specifikke oversættelsesstandarder (terminologi, stil, formatering) for at sikre, at du modtager kvalitetsoversættelser, og at dine tekster blir forstået af din modtager.
 • Medicinske tekster: Disputatser, indlægssedler, medicinske undersøgelser, videnskabelige artikler, patientjournaler og medikotekniske brochurer. Vi er ISO 17100-certificerede og specialiserede i medicinsk og medicinsk-teknisk oversættelse.
 • Teknisk dokumentation: Brugsanvisninger, datablade, patenter, serviceinformation og tekniske brochurer. Vi behersker den specifikke terminologi til målrettet at oversætte dine tekniske tekster til og fra ukrainsk.

Ukrainsk oversættelse med kvalitetsgaranti ISO 17100

Vores oversættere er professionelle universitetsuddannede oversættere med ukrainsk som modersmål. De er desuden specialiserede inden for det emneområde, de oversætter, forstår teksten og kan terminologien. Vi leverer en oversættelse til og fra ukrainsk af højeste kvalitet, hvor sprogbrug og terminologi er korrekt. Vi forsøger også så vidt muligt at bibeholde samme layout som i originaldokumentet.

The Native Translator var et af de første oversættelsesbureauer, som blev kvalitetscertificeret allerede i 2011. Udover ISO 17100 lever vi også op til kravene i miljøstandarden ISO 14001 og standarden for informationssikkerhed og fortrolighed, ISO 27001 og er PCI Security Standards certificerede. Læs mere om vores certificeringer.

Fortrolighed og GDPR

Vi har en bred kundebase af internationale virksomheder, advokat- og revisionsbureauer, så vi har stor erfaring med at håndtere fortrolighedsbegrænsede oplysninger. Som kunde hos The Native Translator, kan du altid være sikker på, at vi håndterer dine dokumenter i fuld fortrolighed, og at vi følger kravene i ISO 27001, som håndterer dokumentsikkerhed. Vi underskriver gerne separate fortrolighedsaftaler for de opgaver, der kræver det.

Her bestiller du en fagoversættelse eller en autoriseret oversættelse til eller fra ukrainsk

Vælg kildesprog og målsprog, og upload dit dokument direkte i vores oversættelsesportal. 3 hurtige trin, og på under et minut ved du, hvad din oversættelse til eller fra ukrainsk vil koste, og hvornår vi forventer at kunne levere. Vi accepterer Word, PDF, TIFF og flere andre formater. Har du behov for flere oplysninger, kan du kontakte os døgnet rundt på e-mail.

Bemærk: Hvis du ikke har en scanner, anbefaler vi Adobe Scan. Appen er gratis og tilgængelig for både iOS og Android-enheder.

The Native Translator er et oversættelsesbureau certificeret i overensstemmelse med ISO 17100, der har specialiseret sig i at levere oversættelser af høj kvalitet bl.a. til og fra ukrainsk online via internettet.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>