Dansk engelsk oversætter

Professionel dansk engelsk oversætter

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

KONTAKT OS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Oversættelse af dokumenter
 • Medicinske, juridiske, finansielle og tekniske dokumenter
 • Autoriserede oversættelser med underskrift og stempel
 • Alle slags oversættelser til 60 sprog

17100-certificeret oversættelsesbureau for oversættelse fra dansk til engelsk

Leder du efter en dansk engelsk oversætter kan The Native Translator hjælpe dig. Vi har et stort team af oversættere, der oversætter mellem dansk og engelsk, både autoriserede translatører og fagoversættere med ekspertise inden for jura, økonomi, medicin, teknik og software. Vores oversættere er specialiserede og kan hjælpe dig med selv de mest komplicerede oversættelser.

Vi oversætter blandt andet følgende typer dokumenter fra dansk til engelsk:

 • Juridiske dokumenter: Vi oversætter overenskomster og kontrakter, domme og lovtekster, produktgarantier og licensaftaler, ansættelsesaftaler samt indkøbsdokumenter fra dansk til engelsk.
 • Finansielle dokumenter: Årsrapporter, kvartalsrapporter, børsprospekter og andre finansielle dokumenter. Vi tilpasser os dine specifikke oversættelsesstandarder (terminologi, stil, formatering) for at sikre, at du modtager kvalitetsoversættelser, og at dine tekster forstås i den engelsktalende verden.
 • Medicinske tekster: Disputatser, indlægssedler, medicinske undersøgelser, videnskabelige artikler, patientjournaler og medikotekniske brochurer. Vi er ISO 17100-certificerede og specialiserede i medicinsk og medicinsk-teknisk oversættelse.
 • Teknisk dokumentation: Brugsanvisninger, datablade, patenter, serviceinformation og tekniske brochurer. Vi behersker den specifikke terminologi til målrettet at oversætte dine tekniske tekster til engelsk.

Modersmålsprincippet

Modersmålsprincippet er en af hjørnestenene i dansk engelsk oversættelse og vigtigt at tage i betragtning, når du vælger den oversætter, der skal udføre din opgave. Princippet går ud på, at oversætteren oversætter til sit modersmål. En indfødt engelsk sprogbruger oversætter til engelsk, en indfødt dansk sprogbruger til dansk osv. En indfødt sprogbruger er en person, der er født, opvokset og uddannet i det land, hvor målsproget er det officielle sprog. Alt efter hvilken type engelsk der skal oversættes til, det være sig amerikansk-engelsk, sydafrikansk-engelsk eller måske australsk-engelsk, benytter vi en oversætter, der har den pågældende sprogversion som modersmål.

Dansk engelsk oversætter ISO 17100

Vi har opnået den internationale standard ISO 17100 for oversættelsestjenester og er derfor underlagt streng kvalitetskontrol af vores oversættelser fra dansk til engelsk og andre tjenester. Som en del af kvalitetssikringsprocessen skal vi opfylde kvalitetsprincippet "fire øjne", dvs., der skal læses korrektur på alle oversættelser, og de skal revideres og færdiggøres af en uafhængig sekundær oversætter med kvalifikationer indenfor det relevante emneområde.

Fuld fortrolighed

Vi har en bred kundebase af internationale virksomheder, advokat- og revisionsbureauer, så vi har stor erfaring med at håndtere fortrolighedsbegrænsede oplysninger. Som kunde hos The Native Translator, kan du altid være sikker på, at vi håndterer dine dokumenter i fuld fortrolighed, og at vi følger kravene i ISO 27001, som håndterer dokumentsikkerhed. Vi underskriver gerne separate fortrolighedsaftaler for de opgaver, der kræver det.

Du kan bestille en oversættelse til engelsk her

Du kan bestille en ekspertoversættelse eller en bekræftet oversættelse af dine dokumenter fra dansk til engelsk direkte online. Upload dine dokumenter og bestil direkte på vores oversættelsesportal.

Kontakt og andre spørgsmål

Kontakt os via e-mail døgnet rundt, hvis du har brug for mere information.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau specialiseret i at levere kvalitetssikret oversættelse fra dansk til engelsk direkte online.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>