Professionel oversætter dansk engelsk

Professionel oversætter fra dansk til engelsk

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

BED OM FLERE OPLYSNINGER

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Oversættelse af dokumenter
 • Medicinske, juridiske, finansielle og tekniske dokumenter
 • Autoriserede oversættelser med underskrift og stempel
 • Alle slags oversættelser til 60 sprog

Vi tilbyder professionel oversættelse fra dansk til engelsk til Danmarks bedste priser

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau og vi er eksperter i oversættelser fra dansk til engelsk. Hos os får du adgang til et netværk af over 5.5000 erfarne og højt kvalificerede oversættere der leverer skræddersyede og branchespecifikke oversættelser til overkommelige priser. Når det drejer sig om en oversættelse fra dansk til engelsk, har oversætteren altid engelsk som sit modersmål, han eller hun har en sproglig akademisk uddannelse og også ekspertise på det pågældende fagområde.

Når du bestiller en oversættelse er det vigtigt, at du ved, hvem målgruppen er, og hvor i verden den bor. Henvender teksten sig til en amerikaner, vil vi gerne vide det, så vi kan oversætte den til den rette sprogversion. Alt efter hvilken type engelsk der skal oversættes til, det være sig amerikansk-engelsk, sydafrikansk-engelsk eller måske australsk-engelsk, benytter vi en dansk-engelsk oversætter, der har den pågældende sprogversion som modersmål.

Har du behov for en autoriseret (bekræftet) oversættelse fra dansk til engelsk

Inden for det juridiske fagområde skal oversættelsen af fagtekster som f.eks. officielle dokumenter og kontrakter være ganske præcis. I den forbindelse er det helt ubetinget nødvendigt, at oversætteren behersker alle aspekter af den relevante juridiske terminologi samt har et indgående kendskab til diverse lande- og kulturspecifikke spidsfindigheder. En bekræftet oversættelse fra dansk til engelsk er en oversættelse, der er forsynet med oversætterens underskrift og eventuelt stempel, som certificerer, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten.

Når du bestiller en bekræftet oversættelse til engelsk fra The Native Translator, kan du være sikker på, at det oversatte dokument er godkendt og gyldigt i det land, hvor det skal bruges

Vi oversætter blandt andet følgende typer dokumenter til og fra engelsk:

 • Juridiske dokumenter: Vi oversætter ansættelsesaftaler, fødselsattester, code of conduct, overenskomster og kontrakter, domme og lovtekster, produktgarantier, licensaftaler, vedtægter, skøder samt fremtidsfuldmagter og testamenter til og fra engelsk.
 • Finansielle dokumenter: Årsregnskab, selvangivelser, årsopgørelser, og andre finansielle dokumenter. Vi tilpasser os dine specifikke oversættelsesstandarder (terminologi, stil, formatering) for at sikre, at du modtager kvalitetsoversættelser, og at dine tekster forstås i den engelsktalende verden.
 • Medicinske tekster: Disputatser, indlægssedler, medicinske undersøgelser, videnskabelige artikler, patientjournaler og medikotekniske brochurer. Vi er ISO 17100-certificerede og specialiserede i medicinsk og medicinsk-teknisk oversættelse.
 • Teknisk dokumentation: Brugsanvisninger, datablade, patenter, serviceinformation og tekniske brochurer. Vi behersker den specifikke terminologi til målrettet at oversætte dine tekniske tekster til og fra engelsk.

Oversættelse fra dansk til engelsk med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historisk set har The Native Translator indtaget en førende rolle blandt Europas oversættelsesbureauer, når det gælder certificering. Virksomheden var et af de første oversættelsesbureauer, som blev kvalitetscertificeret allerede i 2011. Udover ISO 17100 lever vi også op til kravene i miljøstandarden ISO 14001 og standarden for informationssikkerhed og fortrolighed, ISO 27001 og er PCI Security Standards certificerede. Læs mere om vores certificeringer.

Datasikkerhed, fortrolighed og GDPR

Vi har en bred kundebase af internationale virksomheder, advokat- og revisionsbureauer, så vi har stor erfaring med at håndtere fortrolighedsbegrænsede oplysninger. Som kunde hos The Native Translator, kan du altid være sikker på, at vi håndterer dine dokumenter i fuld fortrolighed, og at vi følger kravene i ISO 27001, som håndterer dokumentsikkerhed. Vi underskriver gerne separate fortrolighedsaftaler for de opgaver, der kræver det.

Sikker betaling online

Du betaler med dit kreditkort direkte online via PayPal eller via Saferpay, en sikker schweizisk betalingsløsning (vi er PCI Security Standards certificerede) . Du kan få et tilbud og bestille en oversættelse af dine dokumenter fra dansk til engelsk direkte online i vores oversættelsesportal.

Har du behov for flere oplysninger, kan du kontakte os døgnet rundt på e-mail.

The Native Translator er et oversættelsesbureau, der er ISO 17100 certificeret og som er specialiseret i at udføre kvalitetsoversættelser og autoriserede oversættelser fra dansk til engelsk direkte over internettet.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>