Professionel oversættelse til tysk

Professionel oversættelse fra dansk til tysk

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

BED OM FLERE OPLYSNINGER

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Oversættelse af dokumenter
 • Medicinske, juridiske, finansielle og tekniske dokumenter
 • Autoriserede oversættelser med underskrift og stempel
 • Alle slags oversættelser til 60 sprog

Professionell oversættelse fra dansk til tysk til markedets beste pris online

Hvis du kræver en fuldstændig nøjagtig oversættelse, er du kommet til det rette sted. The Native Translator har et yderst engageret team af tyske oversættere, der har mange års erfaring i oversættelse fra dansk til tysk. Professionelle oversættere, som udelukkende oversætter til sit tyske modersmål. Vi håndterer alle former for kvalificeret oversættelse inden for medicin, økonomi, jura eller teknik til tysk.

Tysk oversættelse indenfor jura, økonomi, medicin og teknik

Vi laver kvalificerede fagoversættelser mellem tysk og mere end 60 andre sprog. Med fagoversættelse mener vi en oversættelse, der kræver, at oversætteren har en dybdegående viden indenfor det emne, der oversættes. Det kan være juridisk viden eller fx faglig viden indenfor medicin.

Statsautoriseret oversættelse af officielle dokumenter til tysk

Vi tilbyder også   statsautoriserte oversættelser af officielle dokumenter fra dansk til tysk. Vi kan hurtigt og til en fornuftig pris oversætte dine forretningsrapporter, økonomiske dokumenter, kontrakter, aftaler etc. Statsautoriseret oversættelse dansk-tysk samt korrekturlæsning/sprogrevision udføres af erfarne oversættere med tysk modersmål og med autorisation i Tyskland.

Professionelle oversættere og autoriserede oversættere til tysk for følgende typer dokumenter:

 • Juridiske dokumenter: Vi oversætter ansættelsesaftaler, code of cunduct, overenskomster og kontrakter, domme og lovtekster, produktgarantier, licensaftaler, vedtægter, skøder samt fremtidsfuldmagter og testamenter fra dansk til tysk.
 • Finansielle dokumenter: Årsregnskab, selvangivelser, årsopgørelser, og andre finansielle dokumenter. Vi tilpasser os dine specifikke oversættelsesstandarder (terminologi, stil, formatering) for at sikre, at du modtager kvalitetsoversættelser, og at dine tekster forstås i den tysktalende verden.
 • Medicinske tekster: Disputatser, indlægssedler, medicinske undersøgelser, videnskabelige artikler, patientjournaler og medikotekniske brochurer. Vi er ISO 17100-certificerede og specialiserede i medicinsk og medicinsk-teknisk oversættelse.
 • Teknisk dokumentation: Brugsanvisninger, datablade, patenter, serviceinformation og tekniske brochurer. Vi behersker den specifikke terminologi til målrettet at oversætte dine tekniske tekster fra dansk til tysk.

Dansk tysk oversætter ISO 17100

Vi har opnået den internationale standard ISO 17100 for oversættelsestjenester og er derfor underlagt streng kvalitetskontrol af vores oversættelser fra dansk til tysk og andre tjenester. Som en del af kvalitetssikringsprocessen skal vi opfylde kvalitetsprincippet "fire øjne", dvs., der skal læses korrektur på alle oversættelser, og de skal revideres og færdiggøres af en uafhængig sekundær oversætter med kvalifikationer indenfor det relevante emneområde.

Fuld fortrolighed

Vi har en bred kundebase af internationale virksomheder, advokat- og revisionsbureauer, så vi har stor erfaring med at håndtere fortrolighedsbegrænsede oplysninger. Som kunde hos The Native Translator, kan du altid være sikker på, at vi håndterer dine dokumenter i fuld fortrolighed, og at vi følger kravene i ISO 27001, som håndterer dokumentsikkerhed. Vi underskriver gerne separate fortrolighedsaftaler for de opgaver, der kræver det.

Få et pristilbud på en oversættelse fra dansk til tysk.

For at vi kan give dig den bedste pris på din oversættelse, har vi etableret samarbejde med de fleste autoriserede translatører i Tyskland. Du er dermed sikret den bedst mulige pris på din specifikke oversættelse ved at bestille hos The Native Translator. Vi er bevidste om prisniveauet, når det gælder tysk oversættelse og vi tilbyder altid en god og konkurrencedygtig pris på både små og store oversættelsesopgaver.

Du kan bestille en ekspertoversættelse eller en bekræftet oversættelse af dine dokumenter fra dansk til tysk direkte online. Upload dine dokumenter og bestil direkte på vores oversættelsesportal.

Kontakt og andre spørgsmål

Kontakt os via e-mail døgnet rundt, hvis du har brug for mere information.

The Native Translator er et oversættelsesbureau, der er ISO 17100 certificeret og som er specialiseret i at udføre kvalitetsoversættelser og autoriserede (bekræftede) oversættelser fra dansk til tysk direkte over internettet.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>