Websidelokalisering og websideoversættelse

Websidelokalisering og websideoversættelse

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

KONTAKT OS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Oversættelse af dokumenter
 • Medicinske, juridiske, finansielle og tekniske dokumenter
 • Autoriserede oversættelser med underskrift og stempel
 • Alle slags oversættelser til 60 sprog

Websidelokalisering og websideoversættelse 

Websidelokalisering og websideoversættelse er processen med at ændre en eksisterende webside for at muliggøre adgangen til og brugen af den og tilpasse den til en målgruppes kulturelle forhold. Mere end 1/3 af alle internetbrugere har ikke engelsk som modersmål, og i henhold til resultaterne af Forrester-forskningen bliver besøgende dobbelt så længe på en webside (webside-binding/stickiness), hvis den er udarbejdet på deres eget sprog. Da virksomheder forsøger at ekspandere på nye markeder, nå et publikum i hele verden og forøge omsætninger internationalt, er fordelene ved websidelokalisering indlysende. 

The Native Translator tager sig af websideoversættelsen og sparer dig for problemerne og besværet. Vi tager over, når dine udviklere og marketingeksperter nedlægger arbejdet. Vi kan samarbejde med dig - uafhængigt af, om du har et indholdsstyringssystem eller ej. Du behøver kun at stille kildefilerne til rådighed, så returnerer vi de oversatte filer klar til upload. 

Lokaliseringsprocessen inklusive kvalitetskontrol hos The Native Translator, som vi har lang tids erfaring med, omfatter følgende tilbud: 

Websidelokaliseringsanalyse

Ved hjælp af kravprofilen, projektudviklingsanalysen og den kundespecifikke procesdefinition og tidsplanlægning får du stillet de nøjagtige udgifter og tidsplaner for færdiggørelsen af arbejdsomfanget til rådighed. 

Oversættelse af websideindhold 

Her sikres det, at websiden oversættes på en sprogligt og kulturelt passende måde. Vokabular, grammatik, tegnsætning, stil og sprogniveau sikrer, at det anvendte sprog afspejler målgruppens kultur og samfund. 

Layoutlokalisering og sidenavigation

Oversættelsen påvirker tit layoutet, og den kan føre til, at der er brug for mere eller mindre plads til de enkelte lande. Fra højre mod venstre, ovenfra og ned og spørgsmålet om, hvilke sider der skal stilles til rådighed, er vigtige overvejelser i forbindelse med lokalisering af websider.

Tilpasning af billeder til målgruppen 

Billeder kan både indeholde subtile og mindre subtile meddelelser. Din virksomhed eller dit produkt kan uforvarende fremkalde negative konnotationer, som irriterer eller endda fornærmer betragterne. Billeder skal overvejes omhyggeligt og muligvis tilpasses for at designe din virksomhed og udtrykket positivt. 

Lokalisering af symboler

På samme måde som billeder kan symboler føre til problemer i forbindelse med lokaliseringen. Vestlige symboler kan have en helt anden betydning for en international målgruppe. Fingre, huse og dyr skal tit ændres, når der markedsføres i udlandet. Åbenlyse ting som tids- og datovisning, måleenheder, valuta, talsystem og skrifttyper identificeres og formateres korrekt som en del af lokaliseringsprocessen.

Tilpasning af farver til kulturerne

Selv om de ikke har så stor betydning, kan farver også have kulturelle betydninger, som skal analyseres i forbindelse med websidelokaliseringen. Det rigtige farvevalg kan forøge brugernes accept og forhindre skjulte betydninger. For eksempel repræsenterer farven ‚pink’ „tillid“ i Korea, i Kina betyder ‚gul‘ „indholdsrig“, og rød repræsenterer „renhed“ i Indien. Farvevalget har ikke nødvendigvis altid negative følger, men det kan altid tilrådes at undgå subtile, utilsigtede betydninger.

Lokaliseringskontrol og kvalitetssikring

Language Scientific tilbyder to typer af kontrolydelser. Vores teknikeres funktionskontrol sikrer, at den lokaliserede webside fungerer på nøjagtigt samme måde som den danske version, og at linkene fungerer korrekt. Sprogkontrollen kontrollerer oversættelsen i sammenhængen og verificerer, om der er konsistens på alle websider.

Lokaliseringsteknologi

The Native Translator benytter den nyeste teknologi til at stille tekniske lokaliseringsløsninger til rådighed. Vi har kvalifikationerne til at arbejde internt med så godt som enhver teknologi, der benyttes på internettet. Vores team af lokaliseringsteknikere har erfaring med mange forskellige webbaserede applikationer og formater (inklusive .asp, .html, .dhtm, .php). Alle filtyper analyseres omhyggeligt, forberedes til oversættelsen og bearbejdes teknisk under størst mulig hensyntagen til tid og kvalitet.

Vi kan rådgive dig med hensyn til best practices og fordelene ved teknologierne for at effektivisere lokaliseringsprocessen, opnå konsistente resultater og reducere udgifterne med det formål at indtage en plads på det globale marked.  

Hvis du har brug for en erfaren virksomhed til websidelokalisering, som både arbejder sammen med store og små internationalt aktive firmaer, er The Native Translator helt klart det rigtige valg. 

Kontakt og yderligere spørgsmål

Send os en e-mail, hvis du har brug for flere informationer.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau. Vi er specialiserede i oversættelser af høj kvalitet samt i autoriserede oversættelser direkte via internettet.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>