Hvad du bør vide, inden du bestiller en oversættelse

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Tilbud til virksomheder
 • Rammeaftale med mange fordele
 • Rabat til store kunder
 • 24 h oversættelsestjeneste
 • Dedikeret projektleder

BED OM FLERE OPLYSNINGER

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen
Oversættelse af dokumenter
 • Medicinske, juridiske, finansielle og tekniske dokumenter
 • Autoriserede oversættelser med underskrift og stempel
 • Alle slags oversættelser til 60 sprog

Hvad bør jeg generelt forvente af en professionel oversætter?

Der findes fire specifikke krav, som skal opfyldes før en oversætter kan anses som kompetent. Bemærk, at dette er et meget subjektivt udsagn, og der findes naturligvis et stort antal meget dygtige oversættere, der ikke lever op til vores formelle krav. Men dette er vores holdning i The Translator Group. For at en oversætter kan producere oversættelser af høj kvalitet, kræves det generelt, at han/hun:

 • har en universitetsuddannelse som oversætter
 • kun oversætter indenfor det fagområde han/hun er specialiseret i
 • kun oversætter ind til sit modersmål
 • bor og lever i det land, hvor sproget tales

Et sprog er i konstant udvikling, og hvis man ikke bor og lever i det miljø, hvor sproget tales, kan man ikke følge med i denne udvikling. At en universitetsuddannelse og erfaringen i at anvende akademisk sprogbrug også højner kvaliteten, er indlysende.

Hvad er en fagoversættelse?

Med fagoversættelse menes en oversættelse udført af en professionel oversætter, som har en faglig viden, dvs. er specialiseret indenfor et bestemt fagområde. En autoriseret oversætter forventes at have faglig viden indenfor fx jura, men er i de fleste tilfælde ikke helt så egnet, når det drejer sig om en kompleks teknisk eller medicinsk tekst. Så snart en tekst indeholder emnespecifik terminologi, uanset emnet, er det vigtigt, at oversættelsen udføres af en, der faktisk forstår, hvad det er han/hun skal oversætte.

Autoriseret oversættelse, kan alle oversættere kalde sig autoriserede oversættere?

Det er værd at bemærke, at der den 3. juli 2017 kom nye regler vedr. legalisering af bekræftede oversættelser, som har betydning for, hvad man skal gøre, når man har brug for at indhente en apostille hos Udenrigsministeriet. Reglerne indebærer kort sagt, at en bekræftet oversættelse først skal legaliseres hos Dansk Erhverv eller hos en notar, før den kan blive legaliseret af Udenrigsministeriet med en apostille. Dette skyldes, at Udenrigsministeriet udelukkende kan legalisere en dansk myndigheds underskrift, og med afskaffelsen af translatørbeskikkelsen i 2016 er danske translatører ikke længere betragtet som en sådan myndighed.

Vi forsøger derfor altid at få oversættelsen udført i modtagerlandet, så man undgår den procedure, der gælder i Danmark med virkning fra den 1. januar 2016.

Er oversættelsen udført af en svensk, finsk, australsk, fransk eller tysk oversætter, stemples og underskrives oversættelsen af oversætteren, som et bevis på, at den er autoriseret. Er den udført i USA, Canada eller Storbritannien, så medfølger der i stedet en affidavit, hvor oversætteren bekræfter, at oversættelsen er korrekt oversat efter bedste evne. Dvs. at certificeringen udføres på forskellig vis, alt efter hvilket land den autoriserede oversættelse er udført i.

Hvornår skal jeg bestille en autoriseret oversættelse og accepteres den i hele verden?

Universiteter, myndigheder og domstole kræver per definition altid en autoriseret oversættelse, men autoriserede oversættelser anvendes også i mange andre sammenhænge, hvor autorisationen er et kvalitetsstempel, også selvom der ikke findes en 100 % garanti for at en autoriseret oversættelse er helt fejlfri.

Generelt kan man sige at en autoriseret oversættelse udført i et land, ikke er gyldig i et andet land uden en apostille. Apostillen bekræfter kun at oversætteren er kompetent og autoriseret, men den kan også anvendes til at bekræfte ægtheden af et myndighedsdokument. Bemærk, at den aldrig bekræfter at oversættelsen er korrekt. En apostille får man hos Udenrigsministeret i Danmark, Notarius Publicus i Sverige, Fylkesmannen i Norge, Landgericht i Tyskland, men dette varierer også fra land til land.

Kvalitetssikret oversættelse

At vælge det rette oversættelsesbureau og oversætter er afgørende for et godt resultat. Oversætteren skal, som nævnt ovenfor, have gode sprog- og fagkundskaber for at kunne levere oversættelser af høj kvalitet, og oversættelsesbureauet skal kvalitetssikre oversættelsen i alle led, fra valg af oversætter, den bedste og ikke den billigste, til korrektur og produktion af grafisk layout. Generelt kan man sige, at et oversættelsesbureau, som har gjort sig umage og er blevet ISO 17100-certificeret, har ved at bruge både tid og mange penge på en certificering vist, at man tager kvalitet og kvalitetssikring alvorligt. Der findes dog mange bureauer, der siger, de lever op til kravene, og det er godt, men det er stadig ikke det samme som at være underlagt en certificeringsmyndighed og overfor dem skulle bevise, at man overholder alle krav.

Et ISO-certificeret oversættelsesbureau går derudover igennem løbende kontroller fra certificeringsmyndigheden for at sikre, at bureauet følger de regler, der dikteres af certificeringen, og at man også efter certificeringen efterlever alle krav. Tilsynsintervallet for et ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau er maksimalt 24 måneder.

Hvad betyder fortrolighed?

Fortrolighed betyder forbud mod at omtale en opgave. Forbuddet gælder både for mundtlig omtale, offentliggørelse eller omtale på anden vis. Den 25. maj 2018 trådte GDPR i kraft. Databeskyttelsesforordningen, GDPR (The General Data Protection Regulation) gælder i hele EU og har til formål at skabe et ensartet og ligeværdigt niveau for beskyttelse af personlige data, så den frie bevægelse af opgaver indenfor Europa ikke hindres. Meget i databeskyttelsesforordningen ligner de regler der tidligere var gældende i den danske persondatalovgivning. En autoriseret oversætter har ifølge dansk lov pligt til at holde informationer fortrolige og de fleste virksomheder og organisationer har, hvis ikke før, så efter den 25. maj 2018 etableret en fortrolighedspolitik. Et ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau har per definition en meget høj standard i forhold til fortrolighed.

Hvad koster en professionel oversættelse, og hvorfor er det så dyrt?

"Alting er relativt", sagde Einstein og han var jo relativt klog. Vi tillader os at påstå, at oversættelse ikke er dyrt, men tværtimod utrolig billigt. At få oversat en tekst koster fra DKK 1,00/ord for en let tekst fra engelsk til dansk og til ca.: DKK 2,00/ord for en autoriseret oversættelse indenfor samme sprogpar. En oversætter, der arbejder fuldtid kan ca. oversætte 2 000 ord/dag, men der er ingen oversættere, der kan fylde hver dag ud med oversættelsesopgaver, måske har de opgaver til 40 % af tiden. Så kan du lave regnestykket i hovedet, og glem ikke at oversætteren også skal optjene til pension, sygedage osv. Vi tror, du er enig med os i, at oversættelse faktisk er billigt, og hvis du stadig synes det er dyrt, så prøv at sende din bil til service eller bed nogle male dit hus..

Kontakt og andre spørgsmål

Kontakt os via e-post,​​​​​​​ hvis du har brug for mere information.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret oversætterbureau, specialiseret i at udføre kvalitetsoversættelser og autoriserede oversættelser direkte over internettet.

Tilbud med det samme
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certificeret
 • Informationssikkerhed ISO 27001
 • Miljøstandarder ISO 14001
 • Garanteret perfekt - eller oversat igen

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>